Skip to main content
Start » Samhällssäkerhet » Stark förändring, stora möjligheter
samhällssäkerhet

Stark förändring, stora möjligheter

Säkerhetspolitik
Säkerhetspolitik

Vi lever i dag i en tid med många och snabba förändringar. Inte alla är positiva. Risker och hot uppfattas hopa sig runt oss, osäkerheter eskalerar och konvergerar, geografin krymper och så även tidsperspektiven. Denna fas i utveckling – lokalt och globalt – verkar inte vara övergående, snarare tvärtom. Förändringar ger nya problem men också nya möjligheter – om vi vill och om vi agerar.

Robert Limmergård

Generalsekreterare, Säkerhets- och försvarsföretagen

Foto: Säkerhets- och försvarsföretagen

Det är egentligen välkänt: i tider av kaos och höga nivåer av komplexitet förordas alltid handlingskraft, eftersom det ökar möjligheten att påverka utvecklingen. Förändringsförmåga har alltid varit ett konkurrensmedel. Att vara passiv lönar sig inte. Vi lever därför i den djärves tid.

Möta morgondagens behov

Teknikutvecklingen utgör idag, precis som tidigare i världshistorien, den säkerhetspolitiska fronten; de som aktivt söker samarbete med dem som driver utvecklingen är de som också äger framtiden. De som är passiva halkar efter. Att arbeta med, och intressera sig för, förändring är därför i högsta grad en säkerhetspolitisk fråga. Frågan om nya lösningar i totalförsvaret, däremot, är märkligt nog inte så allmänt diskuterad i det utvecklingsarbete som pågår. Detta trots att alla är eniga om att ”det gamla totalförsvaret” inte är önskvärd för att skydda morgondagens samhälle.

Samtidigt borde nya lösningar utgöra en kärnfråga när vi hanterar skyddet av vårt samhälle. Tillgången till kunskap och teknik är en förutsättning i utvecklingen av ett samhälle som är hållbart, resilient och funktionellt. Det handlar inte om att något varit dåligt tidigare, utan om att se möjligheter och möta morgondagens behov.

Företag är en del av säkerhetspolitiken

Det komplexa nuläget, teknikutvecklingen och säkerhetspolitiken är sammanvävda och företag och teknik blir alltmer i centrum för säkerhetspolitiken. Här har Sverige stora möjligheter. Sverige hamnade återigen på topplacering i FN:s Globala Innovationsindex för 2021. Det är ett skäl till att näringslivet måste spela en roll i totalförsvaret. Självklart har företag kunskap, kompetens, förmåga och resurser på som måste användas för att skydda samhället. Pandemin visade även att företag spelar en naturlig roll i försörjningsrelaterade frågor, som t.ex. produktion, lager och logistik.

Men. Det räcker inte med teknik. För att stärka samhällssäkerheten krävs att vi skapar samspel mellan lösningar, resurser och behov. Där vi låter möjligheter genomsyra utvecklingen. Där vi nyttjar de resurser vi har till förfogande – oavsett om de förvaltas av staten eller företag.

Next article