Skip to main content
Start » Samhällssäkerhet » Fallskärmshoppning: Eufori och Samhällstjänst
Sponsrad

Fallskärmshoppning innebär en stor gemenskap och glädje för många, men kan i förlängningen också växa fram som en samhällsnytta i krisberedskap. Kombinationen kan bli väldigt nyttig i framtiden.

– Det finns ingen stereotyp hoppare, utan fallskärmshoppning lockar många olika åldrar och människor med flera olika kompetenser, säger Sven Mörtberg som är Riksinstruktör och verksamhetsansvarig för all civil fallskärmshoppning i Sverige.

– De som söker vill ofta göra någonting utöver det vanliga och det brukar hänga ihop med att man gillar utmaningar och att pusha sig själv. Vi önskar att fler ska få uppleva den eufori som fallskärmshoppning innebär. Den ger också möjlighet till personlig utveckling på många olika sätt.

Fallskärmshoppning

Sven Mörtberg

Riksinstruktör
Svenska Fallskärmsförbundet

Foto: Svenska fallskärmsförbundet

En stor gemenskap

Själva fallskärmshoppningen är en fantastisk upplevelse och det växer fram en stor gemenskap och glädje bland hoppare, menar Sven Mörtberg.

– Det är såklart nervöst i början, men oftast övergår det i fokuserad anspänning. I ett senare stadie kan du även hoppa tillsammans med andra. Hoppningen blir en livsstil som knyter många starka band mellan utövarna

Stöd till Försvarsmakten

SFF är också en frivillig kompetensorganisation som spelar en viktig roll för Sveriges kris- och krigsberedskap. En uppgift är bland annat att stödja Försvarsmakten med att vidareutbilda militär personal i fallskärmshoppning.

– Vi kan med vår särskilda kompetens komplettera den befintliga krisberedskapen. Som ett exempel kan vi släppa ner samhällsutrustning, medicin eller liknande med fallskärm. Vi har många välutbildade instruktörer som kan ta en ledarroll eller vara en tillfällig insats.

Ett viktigt samarbete med MSB

På senare år har SFF även utvecklat ett samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

– Vi använder hoppning som både nöje och idrott, men är också en del av totalförsvaret. SFF är en frivillig försvarsorganisation som kan verka i ett försvarssyfte med en unik kompetens.

Next article