Skip to main content
Start » Samhällssäkerhet » Ökad kunskap stärker totalförsvaret
Sponsrad

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har omkullkastat den europeiska säkerhetsordningen. Decennier av gemensamt arbete för fred och säkerhet utmanas nu inför öppen ridå. För att hantera det kraftigt försämrade säkerhetspolitiska läget krävs hela samhällets engagemang.

I tider präglade av osäkerhet och instabilitet kan du bidra till den säkerhetspolitiska debatten och det svenska totalförsvaret genom ett medlemskap i Allmänna Försvarsföreningen (AFF). I över 130 år har AFF varit ett forum för diskussion om Sveriges säkerhet och hoten mot landets frihet och framtid. 

Målet är att bidra till en folkförankrad säkerhetsdebatt och skapa ökad medvetenhet om vår tids stora utmaningar.

– Intresset för det svenska försvaret är större än på mycket länge, liksom behovet av ökad kunskap om den hotbild som vi står inför. Här fyller AFF en viktig roll, säger generalsekreterare Anna Wieslander.

Som medlem får du personliga inbjudningar till AFF:s högaktuella seminarier och debatter, tidningen Vårt Försvar direkt hem i brevlådan och värdefull kunskap som stärker samhällets motståndskraft.

– Många är bekymrade över framtiden för vår gemensamma säkerhet – och vi kan ha olika åsikter om hur Sverige ska förbereda sig för kris och krig. Men en sak är vi alla överens om: att Sverige är värt att försvara.

Next article