Start » Samhällssäkerhet » Sveriges säkerhet är hela folkets angelägenhet
samhällssäkerhet

Sveriges säkerhet är hela folkets angelägenhet

försvaret
försvaret
Foto: Shutterstock

Vi måste ta ställning för fred, frihet och demokrati. Folkförankring och försvarsvilja är avgörande för vår förmåga att klara den uppgiften.

Nu i midsommartider står sommaren och naturen i full blom. För många av oss innebär det en välbehövlig paus och tid för återhämtning. Samtidigt finns mörka moln på himlen genom Rysslands invasion av Ukraina som fortfarande pågår efter fyra månader.

I en ledare i SvD 31 oktober 2017 skrev jag; ”Svenskarnas försvarsvilja och vår förmåga att klara av samhällsfunktionerna är avgörande för att höja tröskeln för ett angrepp på Sverige”. Ukrainska folket har visat på enormt stort mod, kraft och vilja att försvara sitt land och sin självständighet. Något som verkar ha varit en överraskning för angriparna som trodde att det skulle vara ett snabbt avklarat krig och att folket skulle ta emot dem med öppna armar som befriare. De är ett tydligt exempel på hur viktigt det är med motståndskraft och försvarsvilja hos befolkningen.

Maud Holma von Heijne

Generalsekreterare, Folk och Försvar

Foto: Ulf Palm

1940 när Folk och Försvar grundades mitt under andra världskriget berodde det på att de stora folkrörelserna på den tiden insåg vikten av att informera om vad var och en kunde göra för Sveriges säkerhet. Under efterkrigstiden var det en självklarhet att hela samhället berörs och behövs för att försvara sitt land. Det handlar om allt från att kunna förse befolkningen med mat, vatten, transporter till att ta hand om dem som inte klarar sig själva. Det handlar inte bara om att försvara oss med vapen. Detta är minst lika viktigt i dag, men förutsättningar är annorlunda på grund av globala beroenden och digitalisering av vårt samhälle.

Det finns olika uppfattningar om hur ett samhälle ska byggas, till exempel om man ska vara med i Nato eller inte. Försvarsvilja är något annat. Den är sprungen ur gemenskap. Vad vi människor värderar och vad vi vill försvara kan skilja sig åt – men gemensamt för en sådan vilja måste vara att vi själva får bestämma hur vi ska leva och styras, det vill säga leva i ett fritt demokratiskt land.

Efter kalla krigets slut har frågorna inte varit lika självklara. Erfarenheterna från pandemin och den ryska invasionen av Ukraina visar att människor ställer upp för varandra när det väl gäller. Man handlar eller öppnar upp sitt hem åt en främling, hjälper utsatta människor. Samma goda vilja syntes efter terrorattentatet 2017, under flyktingkrisen 2015 och skogsbränderna 2014 och 2015.

Folk och Försvars existens bygger på övertygelsen att en bred förankring bland alla invånare är viktig för fred, frihet och demokrati. Vi för samman olika intressen och organisationer för att prata om dessa gemensamma värderingar.

Sveriges säkerhet är hela folkets angelägenhet.

Nästa artikel