Skip to main content
Start » Samhällssäkerhet » Rymden – ett fundament för hållbarhet och säkerhet
Sponsrad

Satelliter och satellitdata har redan idag en central roll för att skapa hållbara och säkra samhällen. Runt omkring i världen storsatsas det av såväl privata investerare som av stater för att kraftigt bygga ut och bygga nytt i rymden. Satsningar som görs för att skapa nyttor och lösa problem på jorden som vi alla drar nytta av varje dag. 

Säker kommunikation, jordobservation, positionering och navigation är några av de områden där vi kommer att få uppleva en revolution framöver. Vårt samhälle är idag starkt integrerat med infrastrukturen i rymden. På marken kommer 5G/6G att öppna nya dörrar, lägg där till satellitkapacitet i form av högupplösta satellitbilder, snabba länkar och väldigt precis positionering. Det skapar därför möjligheter såväl som sårbarheter i lägen av kris. Något som klimatkrisen och situationen i Ukraina är två vitt skilda men tydliga exempel på. 

Försummade satsningar på rymd

Sverige har en väl ansedd akademi och industri verksam inom rymdområdet. Däremot tillhör vi samtidigt de länder i västvärlden som satsar minst i förhållande till BMP på rymd. När andra stater tar för sig av rymd 4.0 så är Sverige som nation kvar i det som gällt fram till 2010-talet. 

Beyond Gravity är Sveriges främsta industriella aktör inom rymdområdet. Vi är världsledande inom ett flertal områden kopplat till samhällssäkerhet och hållbarhet. Med våra produkter ser vi till att det växande antalet satelliter kommer på plats i omloppsbana, att de styrs och att de kan kommunicera. Vi på Beyond Gravity hoppas att Sverige väljer att kliva fram och ta ett globalt ledarskap inom rymdteknik för hållbarhet och säkerhet – såväl på jorden som uppe i rymden! 

Anders Larson

Director Sales Mechanical Subsystems & Managing Director Sweden, Beyond Gravity

Foto: Beyond Gravity

Sverige kan nå en framträdande roll i rymden

Detta skulle ge svenska företag och forskare fantastiska möjligheter. Vi skulle tillsammans kunna säkerställa en framträdande roll för Sverige. Det innebär i gengäld en roll inom de stora EU-satsningar på säker kommunikation, positionering och tidsynkronisering. 

Beyond Gravity’s fokus är att industrialisera den teknik som rymd 4.0 efterfrågar. Det har därför gjort oss till en internationellt stark aktör. Det syns tydligt i att vi blivit utvalda av Amazon i deras stora rymdsatsning. Vår nya fabrik i Linköping kommer att säkerställa tusentals nya satelliters utplacering i rymden! 

Next article