Skip to main content
Start » Samhällssäkerhet » När Sveriges totalförsvar stärks krävs innovativa lösningar
Sponsrad

Sveriges myndigheter och totalförsvar står inför stora utmaningar de närmaste åren. 
Sylog är ett konsultföretag med bred kompetens inom IT, mjukvaru- och systemutveckling som varit verksamma i över 20 år. De senaste tre åren har de gjort extra satsningar på försvarsmyndigheterna.

Drivkraften hos Fredrik Landberg och Erik Westman på Sylog är att hjälpa och agera rådgivare. De vill vara en oberoende länk som sammankopplar företag och myndigheter med rätt lösningar och produkter.

Fredrik Landberg 

Managing Director, Sylog

Foto: Sylog

Erik Westman

Managing Director, Sylog

Foto: Sylog

– Vi har båda bakgrund som officerare och lång erfarenhet inom näringslivet, vilket ger oss ett unikt perspektiv som konsulter, säger Fredrik Landberg. Vi anser att man bör ta tillvara hela näringslivets resurser för att stärka totalförsvaret. En teknisk lösning som kanske tagits fram för att hjälpa inom ett visst område, kan även passa utmärkt inom exempelvis försvaret, menar Fredrik Landberg.

Sylog skapar utrymme för mindre aktörer och kreativa idéer

Ett problem som Sylog har identifierat är att många mindre aktörer med bra idéer aldrig får chansen att komma i kontakt med myndigheter, just på grund av att de är små och inte har resurser eller möjlighet att nå fram. De har kanske inte kapaciteten att själva vara leverantörer av en lösning och blir därför förbisedda vid exempelvis en upphandling, trots att det kanske sitter på den bästa lösningen.

– Det gäller att fånga upp de mindre aktörerna, menar Erik Westman, och eftersom vårt mål som konsulter är att identifiera den bästa lösningen, vill vi att alla med bra idéer får utrymme. Det finns en enorm kunskap i Sverige och den måste vi ta tillvara, konstaterar Erik Westman.

Viktigt att myndigheter tar hjälp av extern kompetens 

Många myndigheter jobbar internt med lösningar och upphandlingar, men att våga ta goda råd och öppna upp för innovation är extra viktigt nu när totalförsvaret ska växa, anser Erik Westman.

– Vi vill komma in redan i konceptfasen, innan själva upphandlingen. Om Sylog redan i ett tidigt skede kan kliva in som rådgivare blir möjligheten större att hitta de bästa innovativa lösningarna och spara tid, menar Erik Westman.

Minska risken att råka ut för oseriösa aktörer

Det finns en risk att oseriösa aktörer tar sig in på marknaden och försöker levererar lösningar till företag som sedan inte fungerar, eller rent av utgör en säkerhetsrisk. Genom att ta in en oberoende konsult som exempelvis Sylog, kan detta undvikas och man får samtidigt tillgång till ett stort antal seniora konsulter inom olika expertområden.

– Sylog vill verkligen främja innovationskraften, men det får inte ske på bekostnad av exempelvis säkerhet eller en produkt som inte håller måttet. Vi har som mål att hjälpa myndigheter och försvar att hitta den bästa lösningen för just dem, avslutar Fredrik Landberg.

Om Sylog

Sylog är en konsultgrupp specialiserad på mjukvaruutveckling och digitalisering. Våra kunder är världsledande företag inom telekom, fordon, försvar, life science, finans, media och spel. Våra svenska kontor finns i Stockholm/Liljeholmen, Kista, Uppsala, Linköping, Skövde, Göteborg, Malmö och Lund. Som en del av Akkodis är vi representerade i 30 länder med mer än 50 000 anställda.

Next article