Skip to main content
Start » Innovation » Innovationer löser problem och skapar arbetstillfällen
Innovation och Affärsutveckling

Innovationer löser problem och skapar arbetstillfällen

Händer som håller i en glödlampa med lunchslinga
Händer som håller i en glödlampa med lunchslinga
Foto: Unsplash

Vi utkämpar ett krig mot ett virus, hela världen är utsatt för en pandemi. Kriget kommer att vinnas med en innovation – ett fungerande vaccin. Innovationer skapas för att vi söker lösningar på problem. Sverige är ett erkänt framgångsrikt land gällande innovationer och rankas som den näst bästa nationen enligt European Innovation Scoreboards innovationsindex. Näst efter Silicon Valley har vår huvudstad flest unicorns per invånare.

Per Bengtsson

Per Bengtsson

vd, Uppsala Innovation Centre, UIC

Foto: Göran Ekeberg 

Under årtionden har det arbetats för att utveckla aktörer i att bättre stödja entreprenörer och skapa framgångsrika bolag. Det är ett långsiktigt arbete som har skett med begränsade resurser.

Idag kan man se en positiv återbäring på de offentligt satsade medlen inte enbart finansiellt utan även i form av nya arbetstillfällen.

Branschorganisationen Företagarna lyfter ofta att tre av fyra nya jobb skapas i små och medelstora företag. Därför är det viktigt att dessa bolag startas. För företag med innovativa affärsidéer är behovet av att förstå en ny marknad avgörande och att tidigt få stöd i utvecklingen samt finansiering. Det finns flera välfungerande innovationsstöd-
system i Sverige som behöver lyftas mer så att entreprenörer lättare får stöd.

Utveckling av nya bolag är en investering för staten

Varför ska det satsas resurser på system som stöttar innovationer och nya företag, bra företag klarar sig själva, kan man tänka. Som svar på det vill jag betona att vi behöver snabba på utvecklingen för att finna lösningar på problemen vi står inför och vi behöver fler innovationer än enbart de som kan utvecklas på egen hand.

Då vi är ett ledande land inom innovationer har vi ett ypperligt tillfälle att ta oss an de utmaningar som krävs för att skapa ett hållbart samhälle.

Nu är det än mer viktigt att stödja bolag, som trots en svår situation, kan skapa arbetstillfällen och bidra till att vårt land står redo när restriktioner släpps och internationell handel lättare kan ske.

Gör vi detta bara för den goda sakens skull? Knappast. Exempelvis återbetalades, föregående år, de offentliga medel som satsats i vår verksamhet med 16 gånger pengarna, under samma år, i skatter och avgifter från bolagen till staten. Detta är ett resultat av det goda samarbete som sker i Uppsala län mellan företagsfrämjande aktörer. Att bidra, lämna vidare och samarbeta för bolagens bästa vill vi ha som signum och det sker på fler platser.

Historian visar att högt risktagande har lönat sig

I september släppte Invest Europe en rapport om hur privat kapital har skapat tillväxt och nya arbetstillfällen. I Uppsala har bidraget av privat riskkapital till små- och medelstora företag skapat en ökning av arbetstillfällen med 50 procent under perioden 2017-2018. Det är den näst högsta siffran i Europa!

Därför är det en självklarhet att fortsätta satsa på att vara en ledande innovationsnation, att bygga starka regionala innovationsstöd-system som har kompetens att stötta nya företag och att investera i tidiga skeden – trots hög risk. Det nationella inkubatorprogrammets resurser borde tredubblas. Öka statens andelar i de nationella fonderna som ska stödja regionala tillväxtföretag och bevilja ytterligare medel för verifiering av nya företagsidéer.

Det kommer att löna sig. Det visar historian.

Next article