Start » Innovation » Spring ett marathon för en planetpositiv framtid
Innovation och Affärsutveckling

Spring ett marathon för en planetpositiv framtid

Fingrar som håller i en glaskula framför ett träd
Fingrar som håller i en glaskula framför ett träd
Foto: Unsplash

Hållbarhet i sin sanna bemärkelse betyder att vi säkerställer välmående för både människa och planet. För att nå dit har mänskligheten idag ett marathon kvar att springa. Det är dessutom bråttom så vi behöver springa oerhört snabbt. I det skick vår planet är och inom den tidsramen som vi behöver finna lösningar räcker det inte med adaption eller inkrementell utveckling.

Innovation för en social-ekologiskt hållbar värld betyder att vi behöver transformera och transformeras. Vi behöver rusta oss för att kunna leva med förändring och att kunna navigera genom komplexitet. Vi behöver bygga resiliens.

Vi behöver dessutom göra det tillsammans. Ingen person eller aktör kan ensam skapa en hållbar framtid.

Att springa snabbt är nödvändigt men för att springa i rätt riktning behövs karta och kompass. Vetenskapen har en instrumentell uppgift i att beskriva hur planeten och människor mår och vilka behov vi har. För att möjliggöra förändring och transformation så behöver vi göra nya val som bygger på fakta och kunskap.

Vetenskapen kan också hjälpa oss att förstå de normer och värderingar som utgör vår moraliska kompass för att kunna förändra beteenden både som individer och som grupp. Den social-ekologiska väv som vi lever i är alltså sammanflätad och för att bygga en planetpositiv framtid behövs många olika typer av innovationer.

Fokus på minskade utsläpp och klimatsmarta lösningar är naturligtvis en väldigt viktig del för att komma till bukt med de förändringar vi nu upplever.

Samtidigt behöver vi lägga hela pusslet för att förstå vidden av den påverkan olika delar har för helheten och finna kloka lösningar för hur vi tillsammans nyttjar resurser på bästa sätt och möjliggör en hållbar tillväxt som frikopplas från resursutnyttjande. En möjliggörare för social-ekologisk hållbarhet är AI som genom olika modeller kan koppla ihop och analysera stora komplexa och gränsöverskridande informationsmängder.

Precis som för vår samverkan i grupp är det vitalt att se helheten och designa innovativa lösningar från flera perspektiv. Exempelvis genom att förstå och optimera resursanvändning, öka transparens i värdekedjor, att följa och förutse förändringar i markanvändning samt att stödja modellering av beteenden, samverkan och policy.

Att springa ett marathon för planeten innebär samarbeten, lärande och kreativitet. Därför startade vi Planethon. Vårt fokus är att sammankoppla aktörer för att tillsammans affärsutveckla forskningsbaserat med stöd av en AI-driven innovationsprocess.

Målet är en planetpositiv framtid där näringslivet är en skaparkraft för cirkularitet och regenerativa lösningar med storskaliga samarbeten som tillsammans bidrar till att lösa världens största problem. Charlotte Sundåker & Carina Johed, grundare av Planethon.

Nästa artikel