Skip to main content
Start » Ekonomi » Stockholms unga kan inte flytta hemifrån
Ekonomi

Stockholms unga kan inte flytta hemifrån

Utvecklingen med skenande bostadspriser och höga hyror gör att unga människor i Stockholmsregionen inte kan flytta hemifrån.

Problemet eskalerar och både staten, kommuner och bostadsbolag behöver gemensamt ta ansvar för att komma till rätta med situationen. Situationen idag är att unga vuxna bor kvar hemma ihopträngda med sina föräldrar. Det blir en psykosocial problematik när man inte kan starta ett nytt liv. Bostadspriser, amorteringskrav och höga hyror gör att det blir allt svårare att skaffa eget boende.

De åtgärder som har vidtagits är ej nog

– Det måste byggas hyresrätter som unga kan efterfråga. Politikerna har glömt bort dem. De åtgärder som har vidtagits är ej nog. Många 20-25 åringar har inget eget boende vilket tar på psyket, säger Simon Safari ordförande vid Hyresgästföreningen region Stockholm.

Simon Safari berättar vidare att än så länge behöver kanske inte folk sova på gatan men utvecklingen är på väg åt det hållet.

En ansvarsfråga

Staten, kommuner och bostadsbolag behöver gemensamt ta ansvar och lösa situationen. Bostadssituationen hämmar tillväxten när samhället förlorar kompetens och innovation.

– Storstadstillväxten stannar om vi inte kan förse unga vuxna med bostäder. Ibland behöver staten diktera villkoren. Kommunernas självbestämmande får ej gå före landets välstånd.

Det finns en tendens att välbärgade kommuner inte vill bygga hyresrätter.

– Välbärgade kommuner har också skyldigheter och det verkar finnas en utbredd misstro mot hyresrätter. Kommunerna har ett bostadsförsörjningsansvar men de tar det inte.

Ungdom som sitter i balkongöppning. Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Behovet ska styra

Ett av de bakomliggande problemen till situationen på bostadsmarknaden är när kommuner säljer ut mark till högstbjudande. Bostadsbolagen producerar sedan fastigheter där ”vanliga” människor inte har råd att bo.

Den svenska modellen där alla har rätt till en bostad, ska vi överge den?

– Det finns en utopi om marknadshyran men vill vi ha det som i exempelvis England där inte ens läkare har råd att hyra en lägenhet för att det är så dyrt? Den svenska modellen där alla har rätt till en bostad, ska vi överge den? Staten måste agera nu och detta borde vara en fråga som man lyfter fram i nästa riksdagsval, avslutar Simon Safari.

Next article