Skip to main content
Start » Innovation » Ökat byggande i trä för att nå klimatmålen
Innovation

Ökat byggande i trä för att nå klimatmålen

Sveriges nationella klimatmål är att utsläpp av växthusgaser 2020 ska vara 40 procent lägre än 1990. Och då den svenska bygg- och fastighetssektorn står för ca 20 procent av koldioxidutsläppen så behöver något göras.

Ett av svaren är fler hus som byggs i trä. Forskning visar att konstruktioner med en stomme av trä kan upp till halvera klimatpåverkan jämfört med motsvarande konstruktion i betong.

– För att lära oss mer om både hur det kan gå till, och hur man kan kombinera trä med andra material som smarta fönster för att sammantaget skapa smarta hus, så driver vi Vinnväxtmiljön Smart Housing Småland, berättar Mikael Ludvigsson, ansvarig för Smart Housing.

Klimatmålen kräver effektivitet

Syftet med miljön är att möta ett flertal utmaningar som behovet av nya bostäder, behovet av att bygga energieffektivt, flexibelt och hållbart. Fokus är både trä och glas då Småland har en långvarig spetskompetens av att använda och förädla båda materialen.

Ett delsyfte är även att höja innovationsnivån och stärka innovationstakten för byggande i trä.

– Intresset för att bygga hus i trä, med trästomme, har ökat betydligt de senaste åren, både internationellt och i Sverige och det är främst av hållbarhetsskäl, berättar Kirsi Jarnerö,vid Smart housing Småland.

Innovationsmiljön startade 2013 och är ett verkligt samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och regioner/länsstyrelser.

Inte minst uppskattar vi alla branschorganisationer

– Vi befinner oss ständigt mitt i ett Triple Helix-sammanhang och alla parter är lika engagerade, vilket är en förutsättning för att det har gått så bra. Inte minst uppskattar vi alla branschorganisationer samt akademier som bidrar med mycket av sitt kunnande, berättar Mikael Ludvigsson.

Miljön drivs av RISE som även i sin övriga verksamhet har ett starkt fokus mot hållbara städer och samhällsbyggande.

Prefabricering en nyckelfaktor

En av nyckelfaktorerna för de nya byggprocesserna högre prefabriceringsgrad, att olika delar kan färdigställas inne på en fabrik. Det höjer kvalitetssäkringen på byggdelarna och för träet kan det vara fördelaktigt att undvika fukt under tillverkningen exempelvis.

Byggen i stadsmiljöer behöver inte störa under lika lång tid.

– Med prefabricerade delar går själva byggprocessen på plats också snabbare, vilket innebär att för byggen i stadsmiljöer behöver man inte störa verksamheter under lika lång tid.

En annan viktig del i utvecklingen av byggprocesserna för trähus är att automationsgraden ökat betydligt bara de senaste åren, vilket ger en ännu högre effektivitet och kvalitetssäkring.

– Och i samspelet mellan trä och glas försöker vi integrera så mycket ”transparent intelligens” som möjligt. Det kan vara transparenta beläggningar på fönster, eller transparenta folier mellan glasen, som ger nya funktionaliteter. Exempelvis variabla solskyddsfönster, lågenergifönster och mycket annat, avslutar Mikael Ludvigsson.

Next article