Start » Innovation » Sustainable Innovation tar gröna innovationslösningar från ritbord till verklighet
Innovation och Affärsutveckling

Sustainable Innovation tar gröna innovationslösningar från ritbord till verklighet

Vindkraftverk i röd solnedgång för att relatera till grön innovation
Vindkraftverk i röd solnedgång för att relatera till grön innovation
Foto: Unsplash

Behovet av innovativa lösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan i byggsektorn, energisektorn och logistiksektorn är stort. För att nå långsiktiga resultat krävs samverkansformer som sammanför akademi med näringsliv och offentlig sektor. Den privatägda forskningsaktören Sustainable Innovation fungerar som en katalysator och forum för samverkan som får saker att hända.

Tomas Sunden

Thomas Sunden

vd, Sustainable Innovation

Foto: Privat

Ju högre klimatklockan tickar, desto mer angeläget är det att stärka hållbarhetsarbetet i dessa branscher direkt.

Det handlar om att implementera smarta lösningar och att skala upp bra initiativ.

Vi kan minska steget från forskning till marknad, säger Thomas Sundén, vd på Sustainable Innovation, som tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och akademin skapar, testar och skalar upp innovationer som bidrar till en djupgående samhällsförändring och gör klimatet, affären och livet mer hållbart.

Minskar andelen lastbilstransporter i city

Ett exempel på en konkret hållbarhetssatsning som initierats via Sustainable Innovation är Älskade Stad, ett samlastningssamarbete där Ragn-Sells, Stockholms Stad, Vasakronan och Bring. Via samarbetet levereras paket som ska till Stockholm city till en samlastningscentral där de sorteras och lastas på en el-trailer.

Samarbetet minskar antalet leveranser med lastbil i city, vilket förstås minskar klimatavtrycket.

Ytterligare ett exempel är LFM 30, ett samverkansprojekt som syftar till att Malmö år 2030 ska ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Initiativet bedrivs i samverkan mellan branschen och Malmö Stad.

Vi står med ena foten i akademin och den andra i marknaden. Vi matchar affärsmässiga utmaningar med aktuell forskning och tar det ut på marknaden via innovationsupphandlingar. Vi fokuserar nu mycket på att skapa ett nationellt raster för att kunna skala upp framgångsrika lokala klimatinitiativ runtom i landet, säger Thomas Sundén.

Sustainable Innovation driver även en exportplattform som tar svenska hållbara innovationer ut i världen. Ett sådant exempel är det svenska bolaget Spaudi, som fått hjälp av Sustainable Innovation att lansera sin solcellsdrivna vattenpump i Indien.

Där är marknadspotentialen för den typen av innovation mycket stor.

Nästa artikel