Start » Innovation » Det är enkelt och okomplicerat för småföretag att nyttja digitaliseringens möjligheter
Innovation och Affärsutveckling

Det är enkelt och okomplicerat för småföretag att nyttja digitaliseringens möjligheter

Trots att samhällets digitaliseringstakt har accelererat finns det fortfarande många småföretagare som ännu inte har inlett sin digitaliseringsresa. Det kan bero på att många tror att det ska vara svårt, dyrt eller stort. Tvärtom räcker det oftast med små insatser, som att exempelvis börja automatisera faktureringen eller använda digitala verktyg som möjliggör ett mobilt kontor.

daniel stark

Daniel Stark

Strategi- & affärsansvarig
Små & medelstora företag, Telia

Foto: Privat

Många små-företag skjuter digitaliseringen framför sig eftersom de inte ser affärsnyttan. Många anser sig inte heller ha tid att implementera digitala tjänster i den dagliga verksamheten, men det är en paradox eftersom digitaliseringen faktiskt innebär att man effektiviserar och spar mycket tid. Jag vill att vi förändrar bilden av att teknik är krångligt.

Idag finns många vinster att hämta utan att det blir ett stort projekt som är tidskrävande och dyrt, säger Daniel Stark, strategi- och affärsansvarig för små och medelstora företag på Telia.

Enligt Telias årliga företagsbarometer Telia Digital Index svarar totalt sju av tio företag att de kommer att investera i digital teknik de kommande två åren. Av dessa uppger alla medelstora och stora företag att de planerar för investeringar medan endast sex av tio småföretag uppger samma planer.

Även de minsta företagen kan digitalisera genom att exempelvis investera i färdigpaketerade eller molnbaserade tekniklösningar som inte är särskilt dyra eller krångliga att komma igång med.

Fler vill investera i digital kompetensutveckling

– Digitalisering kan ibland uppfattas som ett teoretiskt och svårhanterligt begrepp. För mig handlar det mer om att tillämpa teknologi på nya sätt i sin verksamhet snarare än att enbart investera i olika tekniska lösningar. Det är oroväckande att digitala klyftan ökar, där framförallt lågdigitala småföretagare halkar efter, här behöver hela samhället agera för förändring, säger Daniel Stark.

Han hoppas att den digitala klyftan minskar 2021 och att vi får se ännu fler högdigitala småföretagare på marknaden. Samtidigt kommer många småföretag som inlett sin digitala resa att fortsätta investera i automatisering, mobila arbetssätt och smarta molntjänster.

– Den kanske allra viktigaste trenden är att många småföretag vill investera i kompetensutveckling under 2021.

De inser att när tekniken väl är på plats så gäller det att utbilda medarbetarna i att använda de digitala tjänsterna, säger Daniel Stark.

Nästa artikel