Skip to main content
Start » Ekonomi » Varför ska vi hushålla med våra resurser?
Ekonomi

Varför ska vi hushålla med våra resurser?

För inte så länge sedan levde vi i ett slit- och slängsamhälle. När vi köpt och använt en produkt slängde vi den och på så sätt gick värdefulla investeringar i form av råvaror, energi och arbetsinsatser förlorade.

Nu försöker vi så gott det går att leva i en cirkulär ekonomi genom att hushålla med våra resurser. Det läggs väldigt mycket tid, energi och arbete på att omvandla råvaror till komponenter och färdiga produkter. Genom att slänga dem efter att de använts går resurserna man investeratförlorade.

Cirkulär ekonomi handlar om att ta tillbaka det som vi redan har producerat.

– Cirkulär ekonomi handlar om att ta tillbaka det som vi redan har producerat. Vi tar råvaror från marken, gör komponenter och färdiga produkter av dem och när vi är färdiga med dem försöker vi skapa system som gör det möjligt att fortsätta använda investeringarna. Det kan handla om att förlänga livet på färdiga produkter, att utöka sättet vi använder dem på eller att sälja dem vidare. Vi ser till att insatsen vi har investerat används så mycket som möjligt, förklarar Anna-Karin Jönbrink på Swerea.

Ett längre liv

När man pratar hållbarhet tittar man på miljöpåverkan per nytta. Kan man reparera eller använda delar av produkten igen? Produkterna och råvarorna får då ett längre liv och blir mer utnyttjade.

Återvinning är en del av cirkulär ekonomi.

– Återvinning är en del av cirkulär ekonomi. Men när man återvinner förlorar man stora delar av investeringar i form av energi och arbetsresurser. Skillnaden mellan cirkulär ekonomi och återvinning är att den förra handlar om ett helhetstänk där man tar vara på alla resurser, och den andra är en delmängd där man endast fokuserar på materialen.

En av de största samhällsvinsterna med cirkulär ekonomi är världen vi lämnar till kommande generationer.

– Elektronik innehåller exempelvis väldigt ofta sällsynta material och mineraler, värdefulla resurser som plockas upp ur jordskorpan och som ofta slängs bort efter att produkten har använts klart. Genom att istället ta vara på de resurser som vi har plockat upp så skapar vi förutsättningar för att också framtida generationer ska kunna göra produkter där dessa värdefulla resurser ingår, exempelvis ny elektronik.  

Resursoptimering på helheten

Cirkulär ekonomi är ett sätt att skapa resursoptimering. Det liknar kretsloppssystemet med den skillnaden att i den cirkulära ekonomin försöker man även bevara andra investeringar, såsom arbetskraft som man gjort i produkterna.

Man bör istället fokusera på den nytta man vill skapa

– Resursoptimering är ett sätt att utnyttja de resurser man har. Ibland kan det bli lite snävt om man väljer att enbart titta på den egna verksamheten. Man bör istället fokusera på den nytta man vill skapa och göra en resursoptimering på helheten, genom att titta på hela livscykeln, alltså råvaror, tillverkning, användning och resthantering.

Ju snävare system man har desto enklare är det att skapa något som är bättre för just det systemet, men samtidigt riskerar man att försämra det för någon annan del av helheten.

– Det är vanligt att man försöker optimera väldigt snävt på ett ställe och samtidigt skapar problem på ett annat. En av utmaningarna är att klara av att tänka på helhetsperspektivet och inte bli överväldigad av komplexiteten.

Måste vara lätt att göra rätt

Enligt Anna-Karin kommer vi inom en snar framtid att komma till ett läge när det blir naturligt att hushålla mer med våra resurser. Mycket kan göras bättre. Det är t.ex. viktigt när man köper saker att man ställer krav, att redan vid beställning eller upphandling fundera på hur produkter ska tas om hand efter att de slutat fungera.

Möjlighet att byta ut det som gått sönder utan att behöva köpa nytt

– Om vi blir bra på att säga att vi vill ha rena material, produkter som går att uppgradera, möjlighet att byta ut det som gått sönder utan att behöva köpa nytt kommer företagen behöva följa det. Samhället måste också dra sitt strå till stacken genom att bygga en infrastruktur som stöttar cirkulär ekonomi och ett riktigt beteende, exempelvis måste återvinningsstationer vara tillgängliga för alla, så alla lätt kan lämna in sina elektronikprylar istället för att slänga dem i soporna,  och transportsystemen måste vara utformade så att vi på ett resurseffektivt sätt kan förflytta saker. Men framförallt måste vi våga tänka framåt, på en framtid som är bättre än den vi har idag!

Next article