Start » Inkludering » Fler tjejer till ingenjörsutbildningarna
Kvinnlig karriärkraft

Fler tjejer till ingenjörsutbildningarna

Åsa Bergman, vd på Sweco. Fotograf: Casper Hedberg

Hur ska man göra för att intressera fler unga tjejer att välja en ingenjörsutbildning? Frågan är högst aktuell och samhällsbyggnadsbranschen engagerar sig för att sprida kunskap om yrkets olika möjligheter.

Det är inte enkelt att förklara vad en ingenjör eller en arkitekt egentligen gör av den simpla anledningen att de kan göra så otroligt många olika saker. Att välja att utbilda sig till ingenjör eller arkitekt innebär en rad olika möjligheter vilket det är dags att kommunicera i större utsträckning menar Åsa Bergman som är vd på Sweco. Det finns förutfattade meningar att ingenjörsyrkena till stor del handlar om teknik. Men det är långt ifrån hela sanningen.

  – Jag skulle säga att det främst handlar om att planera och hitta lösningar för framtida städer och samhällen. Som ingenjör och arkitekt arbetar man med de stora samhällsämnena, förklarar Åsa Bergman vidare.

Bättre information om ingenjörsutbildningar

Hon menar att branschen liksom skolor och studievägledare måste bli bättre på att väcka intresse för de tekniska ämnena och också kommunicera vilka olika möjligheter en ingenjörsutbildning faktiskt innebär.

  – Det finns många spännande jobb som är direkt kopplade till hållbarhet och de uppsatta klimatmålen, det handlar om att förbättra förutsättningarna för vår planet och livet på jorden.

Fler kvinnor behövs

Man behöver också lyfta fler kvinnliga förebilder vilket Åsa Bergman också poängterar. Det behöver finnas kvinnor på alla nivåer inom företagen.

  – Hos oss till exempel består både ledningsgrupp och styrelse till hälften av kvinnor. Det säger mycket om vår värdegrund, det ger rätt signaler och uppmuntrar definitivt fler kvinnor att söka sig till de tekniska utbildningarna.

Ett meningsfullt jobb

Ingenjör är ett framtidsyrke. Att arbeta med design och lösningar i projektteam kommer sannolikt att attrahera fler unga kvinnor, spår Åsa Bergman. 

  – Nyutexaminerade vill ofta vara med i ett sammanhang och göra större nytta vilket utmärker den yngre generationen och är det patos som samhällsbyggnadsbranschen behöver.

Nästa artikel