Skip to main content
Start » Inkludering » Sverige behöver inkludera mera
Inkludering

Sverige behöver inkludera mera

Milad Mohammadi
Milad Mohammadi
Milad Mohammadi Foto: Magnus Bergström

En av Sveriges största utmaningar är utanförskapet och klyftorna i samhället.

Trots att Sverige har ett anseende som ett av världens, om inte världens, bästa land att leva och verka i – så ser vi tydligt att det fortfarande finns utmaningar och problem att lösa. Jag vill påstå att det som brister i alla sektorer, från politik, näringsliv och offentligheten till det civila samhället är bristen på ett inkluderande ledarskap.

Vi lever i ett multikulturellt samhälle där vi alla är unika. Idag förändras även demografin snabbare än någonsin i historien. Vi har människor som för längesedan, eller nyligen, har kommit hit från andra länder – frivilligt eller på flykt. Vi har även en ny generation av svenskar, vars föräldrar är födda utomlands.

Varje enskild individ bär ansvar

Sverige behöver därför ett tillvägagångssätt och verktyg för att nyttja all den potential i form av kompetens, perspektiv och personlighet som finns. Samtidigt måste vi hitta ett sätt att tillgodose allas rättigheter och även ett sätt att förmedla ansvar till varje enskild individ.

”Vi behöver ett inkluderande ledarskap med föredömliga ledare”

För att göra detta behöver vi ett inkluderande ledarskap med föredömliga ledare. Vi behöver chefer i alla sektorer och branscher, i offentligheten och i politiken, som ser potentialen och vikten av samarbete, gemenskap och olikheters kraft. Vi behöver ledare som agerar inkluderande så att alla välkomnas in, tas till vara på och blomstrar.

Inkluderande ledarskap är centralt

Våra högsta ledare och vår grundlag menar att vi ska stå för ett mångkulturellt samhälle. Men, att bara stå för mångfald räcker inte. Mångfald utan inkluderande ledarskap är kontraproduktivt och kommer leda till kulturkrockar, konflikter och segregation. Detta pratas det inte om i politiken, i offentligheten eller i näringslivet, utan det enda det pratas om är att vi behöver öka mångfalden.

”Vi behöver utbilda oss i att förstå”

Detta är en kompetensfråga. Vi behöver utbilda oss i att förstå, men också att komma till insikt i hur vi inkluderar och leder människor mot ett framgångsrikt och gemensamt samhälle. Våra barn behöver lära sig detta, vi själva och våra nuvarande ledare likaså.

Forskning visar framgång

Genom forskning har vi gång på gång visat på allt fantastiskt som kommer med olikheter och samarbete. Speciellt om vi kämpar tillsammans. Därför är att stå för mångfald och inkludering inte en åsikt, det är saklig fakta och grunden för att kunna bygga ett fantastiskt samhälle och i sin tur fantastiska organisationer. Ett kritiskt tillvägagångssätt för att förverkliga detta är att införa det inkluderande ledarskapet, för att se och bjuda in alla olikheter i Sverige.

Vad är då ett inkluderande ledarskap?

Den kortfattade versionen på inkluderande ledarskap är att se till att bjuda in alla olikheter för att göra alla röster hörda och göra alla sedda. Det kan vara en grupp av människor, en kommun, ett företag eller ett helt samhälle. Men, det är inte bara att lyssna och se på alla olikheter.  Man måste även värdesätta allas idéer med utgångspunkt i att alla olikheter kan bidra med unika idéer, perspektiv och kompetens, detta kan bidra till gruppen och samhället. 

”Alla är lika viktiga och alla har något att bidra med.”

Alla är lika viktiga och alla har något att bidra med. Det är detta som är det fantastiska med oss människor, att vi är unika. Vi måste helt enkelt lära oss att respektera varandra, men också att förhålla oss till varandra. Slutligen, måste vi lära oss att samarbeta med varandra.

Konkreta mål för att lyckas

Inkluderande ledarskap innebär också att vi har en gemensam vision och riktning i vår grupp. Vi måste förstå vad vi alla vill och vi måste vilja gå mot en grundläggande gemensam riktning. Det kan vara mot ett bättre, mer jämlikt och jämställd demokratiskt samhälle. Det kan också vara mot en gemensam vision och ett konkret mål i att lyckas i ett företag. Om vi inte vandrar i samma riktning kommer det vara svårt att samarbeta.

”Det är då vi känner oss viktiga”

Oftast vill vi människor samma sak, om vi verkligen får känna delaktighet och äkta gemenskap i en konstellation. Vi är redo att kämpa tillsammans för samma sak när vi känner oss inkluderande, det är då vi känner oss viktiga, som en del av gruppen och levande som människor.

Ett Sverige med både hopp och mörker

Jag ser idag ett Sverige med både hopp och mörker. Hoppet är att vi blir fler och fler som vill skapa ett fantastiskt samhälle och fantastiska organisationer med goda, demokratiska och lönsamma värderingar. Vi är många som finns inom civilsamhället, offentliga myndigheter och kommuner, samt i näringslivet. Vi är många i politiken. Men, denna positiva kraft härstammar också från den destruktiva antidemokratiska kraft som har vuxit de senaste åren. Vi är ett resultat av mörkret.

Sverige – visa mod

Min vädjan till Sverige är att visa mod, öppna upp sig för lärande om det inkluderande ledarskapet, och våga ta sig an uppdraget om att skapa historiens och världens absolut bästa förebildsland. Detta kan vi dock endast göra genom att först inkludera varandra.

Next article