Skip to main content
Start » Inkludering » Våga ifrågasätta företagskulturen för ökad jämställdhet
Kvinnlig karriärkraft

Våga ifrågasätta företagskulturen för ökad jämställdhet

Leyla Schreiber, Daniel Strömberg, Sanna Tyni Angelica Sundström.

Jämställda bolag är lönsamma bolag med nöjda medarbetare. För det krävs kvinnliga förebilder, att utmana normer och att engagera samtliga inom bolaget.

Jämställd rättighet

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter skrev António Guterres’, FN:s generalsekreterare, i sin text om det femte globala målet – jämställdhet – publicerat i samband med Internationella kvinnodagen 2017. Det är varken första eller sista gången han yttrat detta, och han är inte heller ensam. Vårt ojämlika, globala samhälle tar sig uttryck i allt ifrån flickor som inte får gå i skolan till att, som i Sverige, det 2019 fortfarande är svårt för många kvinnor att göra samma karriär som män, och dessutom få lika mycket betalt för det. Börsbolag och stora teknikkonsultbolag har under många år kritiserats för att inte lyckas tillräckligt väl med sitt arbete för ökad jämställdhet och mångfald.  

– En del i förklaringen ligger just i tekniken, säger Leyla Schreiber, HR-chef på konsultbolaget Forefront Consulting. Fortfarande ses teknik som ett typiskt manligt yrkesval vilket också återspeglas i rekryteringsbasen.

Men, tillägger hon, det är inte hela sanningen. Många bolag har helt enkelt misslyckats med att ifrågasätta sin företagskultur och sina processer för att attrahera, engagera och utveckla medarbetare som kan utveckla bolaget jämställt. 

Jämställt är lönsamt

Forefront Consulting är ett av de teknikkonsultbolag som under många år tvärtom lyckats väl med sitt jämlikhetsarbete och placerat sig högt i toppen vid olika externa mätningar. Till exempel består bolagets ledningsgrupp idag av 44 procent kvinnor. De är dock inte nöjda, vill Leyla Schreiber påpeka, utan arbetet för ett jämställt och inkluderande företag pågår ständigt. På frågan varför kommer ett svar från Daniel Strömberg, affärsområdeschef på samma bolag:

–  Ett viktigt perspektiv är att det helt enkelt blir bättre för både våra kunder och oss själva när vi har heterogena team bestående av både män och kvinnor med olika bakgrund, erfarenheter och ryggsäckar. Företag med höga jämställds- och mångfaldhetstal visar sig gång på gång prestera bättre både rent affärsmässigt och framförallt med högre kvalitet och bättre teamarbete.

Utveckling för alla

Att jobba aktivt för ökad mångfald och jämställdhet stärker företagskulturen och möjligheten att rekrytera och behålla rätt kompetens. Medarbetares krav på sina arbetsgivare är höga idag och jämställdhet är en av flera viktiga hörnpelare i en hållbar företagskultur. Det handlar om att behandla varandra med respekt och att känna sig respekterad utifrån vem man är som människa. Vilket i sin tur leder till nöjda medarbetare och lägre personalomsättning. 

Sanna Tyni är UX-designer och webbutvecklare på bolaget och dessutom ansvarig för techkvinnonätverket Femmefront på Forefront Consulting. 

– Som konsult äger jag min egen utveckling; det är upp till mig att bestämma hur och var. Däremot behöver jag ett stöd som utgår från mina drömmar och ambitioner, och som inte fungerar utifrån normer. Jag har under de senaste åren kunnat förflytta mig ganska långt från där jag faktiskt började i min yrkeskarriär. Det har aldrig handlat om mig som kvinna utan vad jag faktiskt vill göra. 

Men, hur?

Så hur ska man som bolag organisera sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete? Hemligheten, om det nu går att kalla det så, är att integrera arbetet för ökad inkludering i hela företaget säger Leyla Schreiber. 

– Jämställdhetsarbetet måste finnas med i allt som bolaget gör. Det handlar om att jobba både uppifrån och neråt, från ledning och styrelse till varje enskild medarbetare, men också åt andra hållet. Policys och processer måste finnas på plats men sedan har varje medarbetare ett ansvar i hur man behandlar sina kollegor. I grunden handlar det inte om att lyfta upp kvinnor särskilt, utan att lyfta upp alla

Nätverk för kvinnor är ett bra verktyg, menar Leyla Schreiber. Dessutom måste rekryteringsprocessen, löner och anställningsförmåner, utvecklingsmöjligheter och befordran utformas utifrån de jämställdhetsmål som är satta inom bolaget. Det krävs kvinnliga förebilder, att utmana normer och att engagera samtliga inom bolaget. Och kanske någonstans en gnutta mod att våga tänka nytt. 

– Som bolag måste man hela tiden ifrågasätta sina normer för att bli bättre. Vi måste också mäta hur vi faktiskt står oss. Vad tycker våra medarbetare? Hur nöjda är de och hur väl presterar vi? Hur uttrycker vi oss i våra rekryteringsannonser, hur ser vi till att anställningsvillkoren är inkluderande, hur kan vi se till att utbilda och utveckla våra medarbetare så att de fortsätter att leda bolaget vidare i vår utveckling? 

En utveckling som både ska leda till ett mer lönsamt bolag och ett mer lönsamt samhälle. För som António Guterres’ uttrycker det, i grunden handlar det om mänskliga rättigheter. 


Next article