Skip to main content
Start » Inkludering » En av vår tids viktigaste frågor
Inkludering

En av vår tids viktigaste frågor

Foto: Unsplash

Hur kommer det sig att vi tillåter kompetens gå till spillo? Integration på arbetsmarknaden är tveklöst en av vår tids viktigaste frågor.

Alla har hört exemplen om utrikesfödda läkare och ingenjörer som kör buss eller taxi. Inget fel i det, givetvis, men vore det inte ännu bättre om de hade ett arbete som faktiskt matchade deras utbildning?

Skillnad på person och person?

Arbetslösheten för utrikesfödda i Sverige idag ligger på 21 procent, jämfört med 4 procent för inrikesfödda. Särskilt svår är situationen för nyanlända, men även en stor andel utrikesfödda akademiker har inte ett arbete som matchar deras utbildning. Policydokument om mångfald som inte efterlevs, arbetslöshet bland utrikesfödda kvinnor, vuxenutbildningar som inte ger rätt förutsättningar för arbete – Utmaningarna är många. Men det finns positiva exempel!

På konferensen Integration & Arbetsmarknad, 28 november i Stockholm, tar vi ett gemensamt helhetsgrepp på de här frågorna inom både offentlig sektor och näringsliv.

Utnyttja kompetensen

Idag har 55 000 invandrade akademiker i Sverige jobb de är överkvalificerade för. Tillsammans kan vi sänka den siffran!

Läs mer och säkra din plats på konferensen idag på www.summitandfriends.se/conference/integration-arbetsmarknad

Next article