Start » Inkludering » Ledarskap för en ny tid
Kvinnlig karriärkraft

Ledarskap för en ny tid

Länge har kvinnor klätt sig i en kostym av perfektionism och anpassat sig efter ett arbetsliv som skapats av män och för män. Nu är tiden inne för kvinnor att fullt ut vara sig själva.

I mitt liv som man trodde jag uppriktigt att jag hade full koll på detta med jämställdhet och kvinnors situation. Jag uttalade mig ofta självsäkert på detta tema. Men det tog mig bara ett par månader att leva som kvinna innan jag insåg att jag inte hade haft full koll. Att jag inte helt hade förstått. Det var som om jag som man levt mitt liv med skygglappar med begränsat synfält, utan att inse det.

 Jag vill påstå att det är alldeles för lätt att som man ”tralla på” i livet och tro att vi faktiskt har ett något så när jämställt näringsliv, eller åtminstone jämställda förutsättningar. Så är det inte. Min transition från man till kvinna fick mig att förstå att vi fortfarande har en lång väg kvar, inte minst när det gäller sociala strukturer. Det är en väg som kräver en aktiv insats av oss alla i näringslivet.

Könsfördelningen på högsta ledningsnivå i näringslivet är fortfarande besvärande ojämn, där endast 9% av börs VD-arna är kvinnor. Ändå är jämställdhet i arbetslivet ett tema som vi talat om i många år. Statistik som fokuserar på andelen kvinnor i högsta ledningen missar poängen, eftersom det är maktpositionerna som är det som betyder något. Vi talar om positioner med resultatansvar – VD, divisionschef, affärsområdeschef och liknande. Här finns det mycket att göra.

Jämn könsfördelning, inkludering och mångfald är inte huvudsakligen en symbolfråga. Det är en i högsta grad relevant affärsfråga och intimt förknippad med att nå framgång i näringslivet. Helt enkelt en nödvändighet för att samla de bästa kompetenserna för att möta morgondagens affärsutmaningar.

Det spelar också en stor roll vilken person som har ledartröjan i en organisation. Varför? Jo, det är ”tone at the top” som reellt sett betyder något. Högste chefen har en stor makt att forma värdegrundsarbetet i företaget.

Värdebaserat ledarskap handlar om att utgå och fatta beslut utifrån en stark värdegrund, en inre etisk kompass. Beslut fattas utifrån vad som är ”rätt att göra”, inte utifrån vad som sannolikt ger kortsiktigt störst vinning. Min egen lyckade transition från man till kvinna är också något jag vill tillskriva ICAs värderingsdrivna kultur. Kulturen kan förklaras som ”På ICA tycker vi om varandra”, och jag har i alla lägen blivit sedd som den unika människa jag är.

Ledare måste vara förebilder. Inte bara i ord, utan i praktisk handling. I vardagen måste ledaren leva värderingarna, i det dagliga mötet med alla medarbetare och intressenter. Det gäller i synnerhet jämställdhet och inkludering. De allra flesta män tror på jämställdhet, men alla inser nog inte den fulla vidden av värdet av en jämn könsfördelning, och tar inte konsekvensen fullt ut i praktisk handling. Vi talar både om att ge kvinnor befordringar och lämna plats för fler perspektiv i mötesrummen. Ledarens främsta roll är att se till att alla har samma förutsättningar att lyckas. Ett team med mångfald både presterar bättre och är mer innovativt. Här går vi idag miste om en stor potential i näringslivet.

Jag har fått frågan hur mitt eget ledarskap förändrades när jag gick från att leva som man till att leva som kvinna förra hösten. Svaret känns självklart för mig: Inte alls. Varför skulle det? Mitt ledarskap är grundat i min kompetens. Inte i mitt kön.

Min personliga resa har ändå gett mig värdefulla erfarenheter som utvecklat mitt eget ledarskap. Jag är glad över att jag idag känner ännu större nyfikenhet och tålamod med att inkludera olika perspektiv på en affärsfråga, där jag tidigare i karriären ofta frestats att fatta snabba beslut i en iver att framstå som handlingskraftig, vilket annars är ett beprövat framgångsknep bland män i en manlig värld.

En ännu mer inkluderande inställning från män mot kvinnor är ett nödvändigt första steg. Men det är också viktigt för oss kvinnor att ta vår självklara rätt att vara oss själva och inte känna behovet av att hela tiden anpassa oss. Vi måste ha som ambition att inte behöva acceptera förlegade normer utformade för ett näringsliv som en gång var format av män och för män.

Det är dags att kasta av oss masken med inlärda manliga koder och beteenden för hur man bör vara för att ta sig fram i karriären. Vi behöver också ta av oss kravet på perfektionism och pressen på att vara väluppfostrade.

Då får vi mer ut av oss själva och varandra. Vi kan ägna all vår tid på vår passion och prestera, vad det än handlar om. Så försöker jag agera i mitt yrkesliv, varje dag.

Min egen erfarenhet, efter att ha gjort min karriär i en mansroll, är att män har en stor fördel av att på ett självklart sätt vara sig själva på arbetet – varje dag. Det är en oerhört priviligierad roll. Att vara priviligierad är som att friktionsfritt glida igenom systemet utan att behöva reflektera så mycket över hur de sociala strukturerna påverkar de som inte tillhör den priviligierade gruppen.

Nu är det dags att jämna ut spelplanen. Att tillåta oss själva att vara autentiska, helt enkelt som de vi är.

Att vara autentisk handlar också om att vara medveten om – och öppen med – sina svagheter och styrkor. Hur intressant är egentligen en ledare som lever bakom en mask och går över lik för att ta sig fram? Styrka handlar om modet att visa sig svag.

Vi är alla unika individer, och som kollegor på en arbetsplats ska vi inte behöva definieras utifrån vilken kategori vi tillhör.

Det är också denna inställning vi behöver ha med oss för att vara goda förebilder för den nya tidens arbetstagare – millenniegenerationen som är uppvuxen i en annan era än många av oss. Vi som redan är etablerade måste ta vår självklara plats som ledare i media och visa vad vi kan och vad vi gör. Inspirationen behövs som kraftkälla för den nya generationens entreprenörer och ledare. De som redan idag ifrågasätter mer än någonsin och söker sitt syfte för att följa sin egen passion och gå sin egen väg i livet. Ledord som ”no more fucks to give” känns självklara, och rätten att vara sig själv på arbetsplatsen känns också lika självklar.

Tack och lov för det. Nu är vår tid kommen för ett nytt ledarskap!

Och du kvinna i karriären, glöm inte att “There is a special place in heaven for women who support other women.”

Caroline Farberger, VD ICA försäkringar Foto: Linus Sundahl-Djerf
Nästa artikel