Skip to main content
Start » Inkludering » Stor satsning på utveckling, hållbarhet och personal
Kvinnlig karriärkraft

Stor satsning på utveckling, hållbarhet och personal

© Emmy Jonsson

Som en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen så finns många olika karriärmöjligheter på Swerock. Företaget satsar mycket på utveckling av smarta lösningar så behovet av ingenjörer som vill arbeta i en utmanande miljö är stort.

– Swerock är en del i Peab-koncernen och det finns massor av utvecklande roller och arbetsuppgifter. Vi arbetar med forskning och utveckling av lösningar och tjänster, vilket ställer krav på både ingenjörsskap och ledarskap säger Håkan Wifvesson, vd på Swerock.

Swerock arbetar inom segmenten fabriksbetong, grus och berg, transport och maskin, recycling samt mining. Målet är att skapa helhetslösningar som gör det enklare för kunderna. Exempel på projekt kan vara olika typer av byggen som bostäder, kommersiella fastigheter, sjukhus, idrottsanläggningar och anläggningsarbeten av vägar och järnväg eller schaktning inför ett husbygge samt recycling av såväl massor som byggmaterial

Företagskulturen är grunden

Som en ledande aktör inom sin bransch vill Swerock att företaget ska spegla samhället.
– Jämställdhet och mångfald är en naturlig del i våra möten. Det är vi som företag som kan skapa förutsättningar för detta. Håkan Wifvesson berättar vidare att byggbranschen som helhet behöver arbeta med kulturen genom utvecklingsinsatser och utbildning.
– En bättre fördelning mellan könen skapar ett företag med en bättre
atmosfär och kultur. Engagemang, nyfikenhet och stolthet för våra
produkter och tjänster samt jämställdhet och mångfald är en del av den kultur vi vill skapa.

Balans i livet

En kultur som Swerock också vill förmedla är att det ska finnas en sund balans mellan arbetsliv och privatliv.
– Fritiden måste fungera med arbetet. Människor med livet i balans mår både bättre och gör ett bättre jobb. Som företag är det vårt ansvar att skapa förutsättningar så att våra anställda trivs och kan göra ett bra jobb.

Bra ledarskap är nyckeln

För att lyckas med ambitionerna behövs bra och inspirerande ledarskap.
– Nyckel till framgång är ett bra ledarskap med en tydlig vision och målbild. Vi vill gärna ha in fler kvinnliga chefer då detta dels är bra för företagskulturen och dels gör det lättare att anställa kvinnor till andra befattningar.

Fler kvinnliga medarbetare

Håkan Wifesson, Swerock. Foto: Klas Andersson

Idag har Swerock cirka 1000 anställda och av dem är 15 procent kvinnor.
– Det är låg personalomsättning bland de kvinnor som arbetar hos oss vilket är ett kvitto på att de trivs. Om du vill arbeta i ett företag som värnar om personalen, företagskulturen och där det finns stora utmaningar och många roller att välja mellan så är du välkommen till oss, avslutar Håkan Wifvesson.

Next article