Skip to main content
Start » Infrastruktur » Vårt sätt att leva är ohållbart
Infrastruktur

Vårt sätt att leva är ohållbart

”Varför fattar inte politiker att vi behöver bygga fler vägar” säger jag när vi har fastnat i köerna på världens största parkeringsplats – den gigantiska motorvägen M25 som går runt London.

Ganska snart efter min kommentar förstår jag att min reptilhjärna har spelat mig ett spratt. När jag sitter där i bilen är det köproblemen jag vill lösa men köerna i sig är bara ett av många problem kopplat till fler vägar. Alla vägar tar värdefull mark i anspråk, byggmaterial är miljöbelastande och fler vägar genererar fler bilar som ger sedan länge kända miljö- och sociala problem. Det politikerna behöver göra är att hitta lösningar på våra köproblem men göra det på ett sätt så att vi samtidigt löser andra problem. Problem som jag kanske inte tänker på när jag sitter i bilen och svär. Politikerna behöver lösa mina köproblem och samtidigt skapa ett hållbart samhälle. För faktum är att vårt sätt att leva är ohållbart. 

Vi måste agera kraftfullt 

Med ohållbart menar jag att morgondagens homo sapiens inte kommer kunna leva som vi gör på jorden idag. Vi måste förändra vårt sätt att leva och vi måste förändra oss snabbt. Forskare varnar för att djurarter dör ut i en onormalt hög takt och att vi kommer gå en katastrofal framtid till mötes om vi inte agerar kraftfullt för att minska den globala klimatuppvärmningen inom det här årtiondet.

Vi vet alltså vart vi ska och världens ledare har skrivit på att de vill leda oss dit. Ändå oroar jag mig.

Världens ledare har skrivit på de globala hållbarhetsmålen – 17 mål för global hållbar utveckling som ska vara uppfyllda till 2030. Vi vet alltså vart vi ska och världens ledare har skrivit på att de vill leda oss dit. Ändå oroar jag mig. Jag oroar mig för att många ledare, både inom näringslivet och politiken, agerar som om vi kan nå det hållbara samhället om några få personer fixar och trixar lite vid sidan om. Ska vi lyckas måste alla, speciellt ledare inom näringsliv och politik, förstå att viktiga förändringar måste utvärderas utifrån hållbarhet och besluten tas utifrån dessa analyser. Jag pratar om alla viktiga förändringar. Inte om några hållbarhetsprojekt vid sidan om.  

Nya lösningar leder till nya utmaningar 

Om vi tar stora infrastruktursatsningar så måste vi börja med att göra en analys av vilka förutsättningar som gäller om vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen. Konkret kan det handla om hur mycket klimatutsläpp vi får genera eller vad som gäller för att vi ska uppnå målet om hållbara städer. Utifrån analysen ska vi sen planera den långsiktiga fungerande infrastruktursatsningen. Givetvis ska vi räkna med nya innovationer men vi får inte glömma bort att nya lösningar ofta leder till utmaningar som vi också måste analysera och hantera. Elbilarna möjliggör en minskad klimatbelastning men det löser inte att bilarna nyttjar mycket yta, att det uppkommer hälsofarliga partiklar från däcken eller att vi nyttjar värdefulla metaller till bilens batterier. Jag tror på bilens framtid men den ska användas när vi behöver den. När vi bara ska förflytta vår kropp borde vi ha smartare lösningar än att släpa runt på en bil som väger över 1000 kilo.

Våra ledare måste skapa förutsättningar för att vi ska kunna lösa våra vardagliga utmaningar.

Om vi ska hitta lösningar som är bra både för oss och kommande generationer måste våra ledare skapa förutsättningar för att vi ska kunna lösa våra vardagliga utmaningar utifrån hållbarhetsmålens förutsättningar. Jag uppmanar ledare att se över sin hållbarhetskunskap och jag uppmanar oss alla att tänka ett varv extra när reptilhjärnan försöker spela oss ett spratt. För vet ni, köproblemen hade vi ändå inte löst med reptilens hjärna. Nästan all forskning visar att fler och större vägar genererar mer bilar som gör att vägarna korkar igen ganska snart efter att den nya vägen tagits i bruk.

Next article