Skip to main content
Start » Infrastruktur » Det ska vara enkelt att vara medlem i FMF
Bostadsrätt

Det ska vara enkelt att vara medlem i FMF

stockholm fastighetsmäklarförbundet
I samarbete med: Fastighetsmäklarförbundet
Foto: Unsplash
stockholm fastighetsmäklarförbundet
I samarbete med: Fastighetsmäklarförbundet
Foto: Unsplash

En mer kostnadseffektiv organisation med minskad sårbarhet och ökad tillgänglighet är resultatet av FMF:s omorganisering. Vidare innebär det att FMF nu kan erbjuda den efterfrågade skrivhjälpen i en omfattning som inte kunnat lösas på egen hand.

– Vi verkar i förtroendebranschen och måste hela tiden se över att vi använder serviceavgiften på bästa sätt, förklarar Jenny Stenberg.

jenny stenberg vd fastighetsmäklarförbundet

Jenny Stenberg

VD, Fastighetsmäklarförbundet

Foto: Fastighetsmäklarförbundet

Andra nyheter är ett digitalt kursutbud, samt en vidareutvecklad webb som gör det möjligt för medlemmarna att sköta sitt medlemskap online. Genom att digitalisera så mycket som möjligt av utbudet får man en större räckvidd. Detta är värdefullt för medlemmarna utanför de större städerna och arbetar i linje med de behov som pandemin inneburit och sannolikt kommer innebära en tid framöver.

– Vi anpassar oss efter våra medlemmars önskemål och vårt främsta uppdrag är att göra livet smidigare för mäklarna, avslutar Jenny Stenberg. 

SEKO: Service, Ekonomi, Kvalitet & Opinion

SERVICE

 • Juridisk rådgivning ingår kostnadsfritt i ditt medlemskap. Rådgivningen lämnas av kvalificerade jurister.
 • Centralt upphandlad ansvars- och rättsskyddsförsäkring med förmånlig premie. Även kontorsförsäkringar för företaget samt personförsäkringar.
 • Erbjudanden från våra samarbetspartners, exempelvis säljaransvarsförsäkring och försäkring mot dubbel boendekostnad. Framtagna för att du ska kunna konkurrera effektivt, oavsett om du har 100 anställda eller driver ett enmansföretag. Läs mer om erbjudandena nedan.
 • Digitala juridiska forum för dig som mäklare samt för dina konsumenter 
 • Digitalt kunskapstest med video- och textfrågor så att du alltid är uppdaterad på de juridiska frågor som uppstår i din verksamhet. 

EKONOMI

 • Vi ska se till att tillvarata våra resurser men också se till att hjälpa medlemmarna att få så låga omkostnader som möjligt.

KVALITET 

 • Juridiskt nyhetsbrev med praktiska tips och nyheter på det juridiska området.
 • Kostnadsfria kurser för våra medlemmar.
 • Frekvent nyhetsuppdatering på vår webbplats www.fmf.se. 
 • Möjlighet till opartisk tvistlösning utanför domstol genom Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN).

OPINION 

 • Som organisation driver vi frågor som är viktiga för vår medlemskår och för fasighetsmäklarbranschen som helhet.
Next article