Skip to main content
Start » Infrastruktur » Covid-19 och bostadspriserna
Bostadsrätt

Covid-19 och bostadspriserna

bostadsrätter prisutveckling
bostadsrätter prisutveckling
Foto: Unsplash

Covid-19 har påverkat oss på många sätt. Pandemin har slagit mot ekonomin och den har ändrat våra beteenden. Bostadspriserna har också påverkats, och det har varit ganska stora rörelser. Även om vi nu är tillbaka på en ny ”all time high” i bostadspriser så var våren dramatisk och det har skett förändringar på marknaden.

Dramatisk nedgång och snabb återhämtning

Bostadsrättspriserna i Stockholm gick ned 7 procent på mindre än en månad. Nedgången började kring den 11 mars, det vill säga den tidpunkt då Covid-19 klassades som en pandemi och börsen var i fritt fall. Stockholmsbörsen gick ned mer än 30 procent, men återhämtade sig snabbt. Tidigt kom också rekordmånga varsel och uppsägningar. Med hjälp av en analys i prognosverktyget Indicio ser vi att börsen historiskt haft en stor effekt på bostadmarknaden i Stockholm, medan arbetslöshet inte haft någon signifikant påverkan. Därför är det troligt att det i första hand var börsfallet som drog ned bostadspriserna i våras.

Lyft för stora bostäder och områden med lägre priser

Villor har generellt sett klarat krisen bättre och villapriserna är högre än innan krisen i de flesta större städer. I Stockholm är den utvecklingen tydlig. För bostadsrättspriserna kan vi se att stora lägenheter generellt sett stod emot fallet mer och har haft en bra prisutveckling den senaste tiden. När många tillbringar mer tid hemma är det kanske inte så konstigt att efterfrågan ökar på stora bostäder.

De största lägenheterna nådde under augusti en ny högsta prisnivå, medan de minsta lägenheterna fortfarande ligger ett par procent under den tidigare högsta nivån från februari innan krisen.

Om vi tittar på Stockolmsmarknaden finns en annan tydlig effekt, nämligen att områden med lägre priser har haft en bättre utveckling. För att visa detta har vi delat in Stockholms tätort i tre geografiska områden efter prisnivå, där hälften av bostadsrätterna ligger i mellanprisområdet och en fjärdedel vardera ligger i områden med de högsta respektive lägsta priserna.

lars-erik ericson

Lars-Erik Ericson

Senior Business Valueguard

Foto: Privat

De största lägenheterna nådde under augusti en ny högsta prisnivå, medan de minsta lägenheterna fortfarande ligger ett par procent under den tidigare högsta nivån från februari innan krisen.

Om vi tittar på Stockholmsmarknaden finns en annan tydlig effekt, nämligen att områden med lägre priser har haft en bättre utveckling. För att visa detta har vi delat in Stockholms tätort i tre geografiska områden efter prisnivå, där hälften av bostadsrätterna ligger i mellanprisområdet och en fjärdedel vardera ligger i områden med de högsta.

Prisutveckling för olika stora bostadsrätter i Stockholms stad och HOX Villa

De största lägenheterna nådde under augusti en ny högsta prisnivå, medan de minsta lägenheterna fortfarande ligger ett par procent under den tidigare högsta nivån från februari innan krisen. 

Om vi tittar på Stockholmsmarknaden finns en annan tydlig effekt, nämligen att områden med lägre priser har haft en bättre utveckling. För att visa detta har vi delat in Stockholms tätort i tre geografiska områden efter prisnivå, där hälften av bostadsrätterna ligger i mellanprisområdet och en fjärdedel vardera ligger i områden med de högsta respektive lägsta priserna.

Läs mer här.

Next article