Skip to main content
Start » Infrastruktur » Digital infrastruktur är grunden för ett smartare och mer hållbart Sverige
Infrastruktur

Digital infrastruktur är grunden för ett smartare och mer hållbart Sverige

Foto: Unsplash

Sverige har under de senaste hundra åren varit en framgångsrik industrination, vars välstånd grundlagts genom samarbete mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor samt investeringar i infrastruktur. Nu står vi mitt i en stark strukturomvandling där tjänstesamhället vidareutvecklas med hjälp av ny digital teknologi.

Åsa Zetterberg

Åsa Zetterberg

Förbundsdirektör, IT- och Telekomföretagen

Foto: Daniel Roos

Den sedan tidigare starka digitaliseringstrenden har i flera avseenden accelererat nu när distansundervisning, digitala vårdmöten, hemarbete, e-handel etc. gått från undantag till regel i och med coronapandemins utbrott. Digitala tjänster och produkter har blivit en allt viktigare och många gånger helt verksamhetskritisk del av samhället.

I denna utveckling är den digitala infrastrukturen helt grundläggande.

Ta tillvara på potentialen i digitaliseringen

Den genomgripande digitalisering som pågår i både Sverige och globalt har gjort techbranschen till en av de viktigaste motorerna för sysselsättning och ekonomisk tillväxt. 

De IT-intensiva sektorerna stod för 6 av 10 nya jobb som skapades i Sverige under perioden 2010-2016. Därtill får sektorn en allt större vikt för Sveriges export; exporten av tjänster inom IT och telekom uppgick 2019 till 138 miljarder kronor vilket var en femtedel av Sveriges totala tjänsteexport.

Samtidigt vet vi att utvecklingen begränsas av den kompetensbrist som råder inom techbranschen, som saknar 70 000 personer fram till år 2024.

Rätt satsningar banar väg för en världsledande techsektor

För att möjliggöra fortsatt digital utveckling inom hela näringslivet och inom välfärden krävs att vi ökar tillgången till digital spetskompetens och stärker vår digitala infrastruktur. Idag saknar sex av tio på landsbygden tillgång till snabbt bredband, vilket inte är okej i ett land som Sverige. Vi behöver satsa än mer på detta och på ökad användning av innovativa lösningar.

Här finns ett delat ansvar att ta, för jag menar att det finns betydligt mer att hämta när det gäller Sverige som digitalt föregångsland. Inom flera områden har vi tyvärr tappat vår tätposition. Vi är till exempel sena på bollen när det gäller 5G. Med rätt satsningar från såväl regering som företag och offentliga organisationer banar vi väg för en världsledande techsektor i Sverige – som är en avgörande förutsättning för vårt välstånd, konkurrenskraft och klimatanpassning.

Vi lever i en väldigt spännande tid då stora teknologiska språng sker.

Genom att ta vara på all den potential som finns i digital teknologi kan vi med hjälp av nya innovationer, affärsmöjligheter och smarta lösningar skapa ett mer hållbart och välfungerande samhälle – och grunden för det är som sagt en digital infrastruktur i världsklass, tillgänglig för alla, överallt.

Next article