Skip to main content
Start » Infrastruktur » Bättre luftkvalitet med filter
Bostadsrätt

Bättre luftkvalitet med filter

Foto: Unsplash

Cigarettrök, matos och föroreningar. Dålig inomhusluft ger inte bara oönskad lukt. Det orsakar även negativa effekter på hälsan. Med högkvalitativa luftfilter förbättras inomhusmiljön avsevärt.

Frisk inomhusluft är A och O för att vi ska må bra. Men det är långt ifrån alla svenska bostäder som lever upp till de krav som finns på luftgenomströmning. Det får allvarliga konsekvenser. Dålig luftväxling i bostaden ökar risken för bland annat fukt och mögel och gör att vi andas in partiklar som på sikt gör oss sjuka. Men det går att åtgärda.

Fångar skadliga partiklar

– Högkvalitativa filter skyddar oss från luftburna partiklar i bostaden och höjer luftkvaliteten betydligt, säger Mattias Utbys som är affärsutvecklare på svenska företaget Camfil. Företaget producerar och säljer luftfilter för ventilationsanläggningar till industrin och fastigheter. Han poängterar hur viktiga filter är för att vi ska må bra och hålla oss friska.

camfil svenska ab utbys

Mattias Utbys

Business Development Manager, Camfil

Foto: Jenny Groth

– Filter fångar små skadliga partiklar som är vanliga i stadsluft och som kommer in i inomhusluften. De partiklarna går ner i lungorna och ut i blodet. De kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och demens har forskning visat.

Matos och cigarettrök

Matos och cigarettrök är också bidragande orsaker till dålig inomhusluft.

– Det är föroreningar som är svåra att filtrera. Men det finns särskilda och väl utvecklade kolfilter som effektivt fångar upp de skadliga ämnena.

Eftersatt problem

Mattias Utbys menar att luftkvaliteten är ett eftersatt problem i många fastigheter. Om en fastighet inte är utrustad med filter finns det produkter som man kan placera i bostaden och som ger hög luftkvalitet.

– En mobil luftrenare är effektiv och energisnål. Den tar bort dålig luft och fångar upp 99,95 procent av alla partiklar. En luftrenare bidrar också till minskade problem för människor med allergier.

Skadliga partiklar finns i alla miljöer

Mattias Utbys påpekar att skadliga partiklar färdas med luften och kan finnas i alla miljöer. Därför är det inte bara i städer som man bör tänka på inomhusluften och på vilka filter man använder. Rätt filter innebär många fördelar. Det ökar också ventilations-
aggregatets livslängd och sparar energi.

– Det är viktigt att sköta anläggningen och byta filter regelbundet. Det gör en enorm skillnad och innebär stora vinster. Både ekonomiska men framför allt för folkhälsan.

Next article