Skip to main content
Start » Infrastruktur » Politiska beslut är nödvändiga för snabbare grön omställning inom transportsektorn
Infrastruktur

Politiska beslut är nödvändiga för snabbare grön omställning inom transportsektorn

Foto: Unsplash

Utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn ska minska med 70 procent. För branschen är det fullt möjligt, men för att klara omställningen krävs politiska beslut. Bland annat behövs omfattande elinvesteringar och en ökad inhemsk produktion av biobränslen.

Tina Thorsell

Tina Thorsell

samhällspolitisk chef, Transportföretagen

Foto: Transportföretagen

Klimatmålen är satta till 2030. Därmed brinner det i knutarna om man ska hinna leva upp till ambitionerna.  Från bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagens sida är budskapet klart.

– Branschen jobbar stenhårt för att nå hållbarhetsmålen men det saknas politiska strategier för att vi ska kunna ställa om och nå målen. Det säger Tina Thorsell som är samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Utvecklingen går mot eldrivna transportfordon. Men när det gäller leveransen av el lämnar den en hel del i övrigt att önska.

Schyssta villkor för gröna pionjärer

– Idag är bristen på el ett problem för många företag. Om det saknas el inom transportsektorn så kommer omställningen att ta tid. Därför måste man säkra tillgången på el och se till att det finns en väl fungerande laddinfrastruktur.  

Samtidigt måste tillgången på biodrivmedel säkras, menar Tina Thorsell.

– Dagens lastbilar kan köras på biobränsle men då måste det finnas biodrivmedel. Det är ont om det idag och efterfrågan kommer att bli större i Europa. Därför måste den inhemska produktionen öka och biobränsle subventioneras i ett initialt skede om den inte ska bli dyrare.

Man måste skapa schyssta förutsättningar för gröna pionjärer.

Längre lastbilar halverar utsläppen

Ett annat viktigt steg på vägen mot att nå klimatmålet är att tillåta längre lastbilar.

– Om man körde bilar som är 34,5 meter långa, istället för som idag, 25 meter, så skulle man fördubbla lasten. Bilen skulle dra lite mer bränsle men totalt sett skulle utsläppen i princip komma att halveras.

Tina Thorsell menar också att det vilar ett ansvar på transportköparna att stärka gröna körningar.

– Stora kedjor måste efterfråga hållbara transporter. Därför har vi varit med och tagit fram märknings-systemet Fairtransport. Det är en guide till transportköparna som hjälper dem att välja rätt och gynna ansvarstagande åkerier.

Branschen står startklar för hållbar omställning

Tina Thorsell återkommer till den politiska senfärdigheten som hon menar sätter käppar i hjulet för en hållbar omställning. För branschen står startklar att ställa om.

– Vi vet att vi klarar det för vi har redan gjort det en gång. Idag är buss-branschen i praktiken fossilfri och går på biodrivmedel.

Tekniken finns men det måste till viktiga politiska strategier. Då skulle vi kunna ställa om på nolltid.

Next article