Skip to main content
Start » Utbildning » Kavla upp!
Framtidens Skola

Kavla upp!

Foto: Pixabay

Botten kan anses nådd. skjutningar, våldtäkter, kidnappningar, trakasserier. Ja listan kan tyvärr göras lång. Det enda vi vet säkert att det inte räcker med fler poliser, längre straff eller stängda gränser. Nedmonteringen av livsviktiga samhällsfunktioner har pågått i decennier, därför finns det inga snabba lösningar. Alla forskare och vi som jobbar nära skolan vet att det enda som verkligen gör skillnad är långsiktiga satsningar över fler mandatperioder.

NVP har jobbat i skolan och inom idrotten i över 25 år med målet att utbilda så många som möjligt i ämnen som konflikthantering, mobbning, trakasserier, rasism, droger etc. Med den insikten kommer här 10 förslag på långsiktiga åtgärder som kommer att skapa ett tryggare och sundare Sverige för kommande generationer.

1. Börja redan i lågstadiet med förebyggande arbete. Majoriteten av de som riskerar att hamna i utanförskap kan identifieras i dessa tidiga åldrar.

2. Ge skolan och fritis mycket större resurser. Lärarassistenter bör finansieras helt i statsbudgeten.

3. Ge den lokala idrotten utökade resurser. Alla som vill ska kunna utöva den idrott dom är intresserade av. Ge också alla frivilliga som arbetar inom den lokala idrotten ökat stöd i form av utbildning inte bara inom sporten, utan även inom livskunskap.

4. Inför digitala rapporteringssystem där eleverna och idrottsutövare, anonymt kan rapportera alla oegentligheter som inträffar i och utanför deras miljöer.

5. Inför utbildning i konflikthantering, livskunskap, samtyckeslagen, barnkonventionen och Agenda 2030 som schemalagda ämnen.

6. Tilldela alla elever i hela grundskolan ett fadderbarn, fördelat på nationell och kulturell bakgrund för att skapa förståelse för det globala samhället.

7. Bredda religionskunskapen i skolan så att alla religioner får lika mycket schematid för ökad förståelse och respekt för olika religiösa inriktningar.

8. Öka resurserna för ungdoms-psykiatrin så att man så tidigt som möjligt kan ge stöd till alla unga med psykiska besvär.

9. Skapa förutsättningar för alla kommuner att driva fritidsgårdar på ett modernt sätt med fokus på digital kompetens och möjligheter för unga att odla sina intressen.

10. Skapa förutsättningar för att alla skolor, idrottsklubbar, fritidsgårdar, myndigheter, kulturen, företag och organisationer kan driva ett konkret arbete mot rasism.

Dessa 10 punkter, genomförda över tiden kommer konkret bidra till ett tryggare och friskare Sverige. Kunskap är det bästa vapnet mot våld.

Next article