Skip to main content
Start » Utbildning » Det är viktigt att barns rättigheter fungerar
Framtidens Skola

Det är viktigt att barns rättigheter fungerar

Foto: Pixabay

Alla barn behöver lära sig om sina rättigheter i skola och förskola. I utbildningen Likarätt samarbetar elever, personal och vårdnadshavare för att bejaka barns olikheter och skapa trygga relationer. 

På den ideella föreningen Barnombudet i Uppsala län arbetar 10 personer med att se till att barns och ungas rättigheter fungerar. I Arvsfondsprojektet Likarätt har de tagit fram en webbutbildning som kan användas av förskolor och skolor i hela Sverige.  

– Utbildningen ger personal och vårdnadshavare en möjlighet att arbeta praktiskt med barnkonventionen, säger Maya Perez Aronsson, projektledare. 

”Likarätt” är ordet som Barnombudet använder istället för icke-diskriminering och likabehandling.  

– Det handlar om mer än rätten att slippa diskriminering. Dessutom behöver barn behandlas olika för att de ska få samma möjligheter. Inte minst i skolan är det viktigt att bejaka barns olikheter, säger Maya Perez Aronsson. 

För personal och vårdnadshavare räcker en halvtimme för att lära sig att praktisera grunderna i barnkonventionen. 

För barnen är Likarätt är anpassat för olika ålders-/mognadsnivåer och funktionsvariationer. Här finns både små historier om de tre ”filurerna” Mima, Pop och Solo och fördjupad kunskap för gymnasieelever. Allt är tillgängligt och begripligt. 

I det tidigare Arvsfondsprojektet Barnrätt för alla tog Barnombudet fram ett uppskattat material som förklarar barns rättigheter för målgrupper med funktionsvariationer. Ett liknande material hade aldrig tidigare funnits. 


Barnombudet i Uppsala län 

En ideell förening som arbetat för barnrätt i Uppsala sedan 1980-talet. Driver också nationella projekt.  

Next article