Skip to main content
Start » Fokus: Bostadsrätt » Så mår din bostadsrättsförening — nyckeltalen du ska ha koll på
Fokus: Bostadsrätt

Så mår din bostadsrättsförening — nyckeltalen du ska ha koll på

Foto: Daniel Petersson

I dessa tuffa tider är det viktigare än på länge att inte bara hålla koll på sin egen ekonomi, utan även bostadsrättsföreningens. Men, det är inte det lättaste i världen att veta hur man ska tolka alla nyckeltal och andra viktiga delar i årsredovisningen. Niklas Widebeck, utredningschef på HSB, hjälper dig få koll på din förenings ekonomi.

För medlemmarna i en bostadsrättsförening är det viktigt att ekonomin är stabil, att pengar sätts av till underhåll och att det finns en ordentlig underhållsplan som specificerar vad som behöver göras, när det ska göras och vilka kostnaderna förväntas bli.

–Det finns några nyckeltal som man måste hålla koll på, just nu är räntekänsligheten bland de viktigaste nyckeltalen att förstå och följa, säger Niklas Widebeck.

Räntorna har skjutit i höjden

Räntekänsligheten indikerar hur mycket räntor på lån påverkar föreningens årsavgifter allt annat lika. Observera att avgifterna inte behöver ändras direkt utan styrelsen avgör hur mycket och när detta måste göras. Det senaste året har räntorna skjutit i höjden och det kan i sin tur leda till att många bostadsrättsföreningar tvingas höja sina avgifter om deras lån exempelvis har rörlig ränta och kostnaderna har ökat.

–En välskött förening kan ofta få bättre villkor hos banken än privatpersoner, så räntehöjningar behöver i så fall inte
leda till avgiftshöjningar eller åtminstone inte lika starka höjningar som kan krävas om ekonomin inte är ordnad, säger Niklas Widebeck.

Räntekänslighet och flera andra viktiga nyckeltal, så som skuldsättning, sparande, årsavgifter och energikostnader, måste från och med 2023 anges i årsredovisningen för en bostadsrättsförening. Genom att titta på nyckeltalen sammantaget kan en medlem enkelt få en bild av föreningens ekonomi idag och framåt, och göra en bedömning av risken för oförutsedda avgiftshöjningar.

–Sett i ljuset av räntehöjningarna och de ökande energikostnaderna är nyckeltalen viktigare än någonsin, understryker Niklas Widebeck.

Viktigt att investeringsbehovet finns med

Från och med 2024 kommer nyproducerade bostadsrätter även behöva ange föreningens investeringsbehov på lång sikt. Enligt Widebeck borde det gälla alla föreningar.

–Det är viktigt att investeringsbehovet finns med. Ungefär en tredjedel av bostadsrättsföreningens kostnadsbehov består av underhållsinvesteringar varför en förening bör ha en lång beslutshorisont när det gäller dessa, det borgar för jämnare årsavgiftshöjningar, säger Niklas Widebeck.

HSB har sen tidigare infört en egen märkning i hela verksamheten. Märkningen kallas för Bostadsrättskollen och finns på framsidan av alla HSB:s årsredovisningar där styrelsen väljer detta. Där framgår alla viktiga nyckeltal tydligt, så att medlemmar, potentiella köpare och andra intresserade enkelt kan få en överblick över föreningens ekonomi.

–Ambitionen är att Bostads-rättskollen finns på så många av HSB:s årsredovisningar som möjligt. Sammantaget berör det omkring
4 000 bostadsrättsföreningar, eller en tredjedel av Sveriges samtliga bostadsrätter, säger Niklas Widebeck.

Nyckeltalen kan aldrig ge hela berättelsen om föreningen, men de gör det lättare att snabbt få en överblick av ekonomin. Niklas Widebeck framhäver även vikten av att underlätta insyn i ekonomin så att fler enklare kan engagera sig i sin bostadsrättsförening.

–Det goda boendet är något vi skapar tillsammans, då är det viktigt att alla i föreningen kan vara delaktiga på ett enkelt vis, avslutar Niklas Widebeck.

Next article