Skip to main content
Start » Framtidens Utbildning » Kunskap och utbildning är viktigare än någonsin
utbildning

Kunskap och utbildning är viktigare än någonsin

Foto: Kistian Pohl/regeringskansliet

Pandemin lärde oss två avgörande saker när det kommer till utbildning. Dels att vi måste ha ett utbildningssystem som ser till att sjukvårdspersonalen är kompetent och dels att tillräckligt många utbildas, menar utbildningsminister Anna Ekström.

När Anna Ekström träffar arbetsgivare brukar de säga att den främsta utmaningen är att hitta utbildad personal. Därför måste Sverige klara av att ge utbildningsplatser för de som behöver det.

–Regeringen har gjort en jättestor satsning på utbyggnad av högskolan, yrkeshögskolan och komvux. Nu inför vi dessutom det nya omställningsstudiestödet. Det innebär att alla i Sverige som har en fast förankring i arbetslivet och är under 63 år, kan få ett särskilt ekonomiskt stöd. Detta för att kunna studera till ett nytt bristyrke eller stärka sin kompetens för att klara de krav som ställs i framtidens nya jobb.

Fler anpassade utbildningar

Vi befinner oss i ett läge där kunskap och utbildning är viktigare än någonsin, menar Anna Ekström. Det har funnits ett starkare utbildningsbehov ett tag nu och det kommer bli ännu mer tydligt och synligt eftersom omställningsstudiestödet ger fler möjlighet att studera.

–Men detta innebär också en utmaning för många utbildningsanordnare, eftersom kvalitén måste vara så hög som möjligt. Dessutom ska utbildningarna vara relevanta och anpassade, för att du ska klara dig bra på den framtida arbetsmarknaden, säger Anna Ekström.

Mer forskning

Något som också ska göra arbetsmarknaden i Sverige ännu mer attraktiv och effektiv är en ökad satsning på forskning.

–Vi ska ha mycket grundforskning och dessutom särskilda resurser för de forskningsområden som är extra viktiga. Ett exempel är klimatförändringarna där en mer utbredd forskning ger oss verktygen för att lyckas. Men det behövs också fler insatser som förhindrar segregation och bristande jämlikhet i skolan, säger Anna Ekström.

Finns det något särskilt som exempelvis unga vuxna bör tänka på när de väljer utbildning?  

–Jag tycker att man ska välja utbildning med hjärtat. Samtidigt tycker jag att du ska ha koll på vad som behövs på arbetsmarknaden. Lägg upp utbildningen så du får större möjligheter att hitta ett jobb som du verkligen brinner för. Jag tycker även att man ska lägga alla gamla könsroller åt sidan när man väljer utbildning. Genom att medvetet tänka bort det som traditionellt anses passa män eller kvinnor, så dubblar du dina chanser att få jobb i framtiden. Hittills har fler unga kvinnor tagit för sig på utbildningarna och söker idag inom ett bredare spektrum.

–Till de som ska studera framöver vill jag säga följande – att ha en utbildning kommer prägla ditt liv och ha en stor betydelse för din egen framtid. Det kan ingen ta ifrån dig, avslutar Anna Ekström.

Next article