Skip to main content
Start » News » Passion för utbildning drivkraften för EdTechkonsulten
Sponsrad

Pandemin har visat att det finns stora utmaningar för skolor som vill hitta rätt edtechlösningar.

Det är lärarna som är experter på att förmedla kunskap. Men med hjälp av de rätta tekniska lösningarna kan deras arbete bli både enklare och mer effektivt. Det är mot den bakgrunden som företaget RepresentEdTech hjälper skolor i Sverige med digitalisering. Företaget är grundat av branschveteraner med gedigen erfarenhet av både utbildning och edtech. Och att det finns utmaningar på det här området blev tydligt när pandemin slog till.

– Pandemin tvingade många att anpassa sig snabbt, och en del inköp gjordes därför hastigt och kanske utan det vanliga förarbetet, konstaterar företagets vd James Bennett.

Resurserna som krävs för att göra ett bra val av digitala tjänster har ofta saknats, och här har RepresentEdTech kunnat hjälpa till och korrigera satsningar som slagit fel.

EdTech

James Bennett

VD
RepresentEdTech

Foto: Niklas Larsson

Att hitta rätt lösning är ingen enkel match, och det är inte ovanligt att skolor får göra om sin behovsanalys.

Bättre stöd ger högre kvalitet

James Bennett menar att en av de viktigaste lärdomar vi kan dra av pandemin är att framtiden tvivelsutan är digital, en förändring som man inte ska vara rädd att omfamna.
– Det kostar ju egentligen inte pengar. Eftersom man med digitala hjälpmedel sparar både tid och energi, så är det snarare tvärtom. Med bättre utbildningsteknologi och med bättre stöd kan lärarna vässa sin pedagogiska förmåga ytterligare.

Han tar teknologi för att ge elever återkoppling som ett exempel. Det som med klassiska metoder tog 35 minuter per elev kan med digitala hjälpmedel göras med några knapptryck. Det här ger mer tid till själva återkopplingen, eftersom den administrativa delen minskar radikalt. Resultatet blir högre kvalitet – och konsekvent högre kvalitet.

Viktigt att tänka långsiktigt

Andra exempel på lösningar som en modern skola bör vara utrustad med är mjukvara för videokommunikation – där det är viktigt att både kunna livestreama och spela in lektionerna – samt system för plagiatkontroll och referensverktyg. Hela den här paletten – och mer – finns hos RepresentEdTech.

Det finns till och med virtuella laboratorielösningar som Beyond Labz som gör det möjligt att genomföra kemi-, fysik- och biologilektioner på ett bra och säkert sätt på distans, och AI-baserade tjänster som Gradescope som medger att man rättar samma svar på flera inlämnade prov simultant.

RepresentEdTech representerar några av de mest framstående leverantörerna av edtechlösningar, och man har lagt stor tid och möda på gedigen research av de bolag man samarbetar med. Dels vill man förstås att mjukvara och tjänster ska hålla högsta kvalitet, men man har även tittat på hur bland annat finansiering och långsiktiga planer ser ut. Företag och produkter ska ha en pedagogisk uthållighet eftersom det oftast handlar om långsiktiga investeringar.

Det handlar inte primärt om att sälja licenser. Det handlar om att förbättra utbildningen med teknik där det finns utrymme att göra det på ett bra sätt. Vi kan marknaden, förstår utbildning och kan rekommendera lösningar för specifika behov, även om det skulle vara produkter som vi själva inte representerar som behövs.

James Bennett

Next article