Skip to main content
Start » News » Nya tekniska lösningar kräver ny kompetens
Sponsrad

Inom stålindustrin pågår ett antal stora viktiga projekt som skapar framtidens hållbara samhälle. För att resultaten av dem ska få genomslag behövs medarbetare som lärt sig den nya tekniken, något som det krävs krafttag för att åstadkomma.

Det stora engagemang som många unga idag visar för att driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle möts hos stålindustrin av de spännande utvecklingsprojekt de är inne i just nu.  

– De ungas stora engagemang och stålindustrins höga ambitioner sammanfaller på många områden. Vi hoppas därför att ett ökat antal unga kommer söker sig till tekniska utbildningar, för att på det viset bidra till den hållbara utvecklingen. Inom stålindustrin finns ett mycket stort behov av unga innovativa personer som vill bidra till att tänka och göra nytt, förklarar Gert Nilsson, Teknisk direktör på Jernkontoret.

Ut med det gamla och in med det nya

Ett av de stora utvecklingsprojekt som pågår i Sverige nu, och som med stort intresse följs av hela världens stålindustrier, är projektet HYBRIT som syftar till att utveckla en helt fossilfri stålproduktion till 2035.

– Där har de deltagande företagen, LKAB, SSAB och Vattenfall, kommit mycket långt och en pilotanläggning byggs för närvarande. Utöver det pågår många projekt för att göra hela stålindustrin fossilfri, inte bara masugnarna, och ännu fler planeras. Så inom en inte alltför lång tidshorisont kommer vi ha helt nya tekniska processer inom stålindustrin.

De nya processerna kommer också ställa helt nya krav på de som ska hantera dem, vilket kommer att kräva vidareutbildning av de anställda.

– Men det innebär också att de utbildningar som idag förser branschen med kompetens, alltifrån gymnasieskolor till forskning, måste uppdatera sina utbildningar. De kan inte fortsätta att undervisa studenterna i de gamla teknikerna, den kunskapen kommer studenterna inte ha någon glädje av.

Alla måste hjälpas åt

Han ser därför ett behov av en kraftsamling från flera håll för att den nya spännande tekniken ska kunna omsättas i praktiken och få avsedd effekt för det hållbara samhället.

– En viktig del är att politiker behöver förstå vad som är på gång och vilket stort behov som finns av att uppdatera utbildningarna. Det är ett så omfattande arbete att det inte kan täckas inom skolornas och högskolornas ordinarie verksamhet, utan det krävs extra resurser.

Kraftsamlingen kräver även att alla utbildningsanordnare förstår vilka tekniksprång som är på gång och att det krävs ett genomarbetat nytt kursmaterial och även lärare som kan de nya teknikerna och kan leda undervisningen.

– Jag tror det kan vara svårt för många att ta till sig vilka stora förändringar som är på gång. Det är lätt att tänka att teknikskiften har vi haft förr utan att behöva göra om hela utbildningar. Men denna gång är det på en helt annan nivå.

Till exempel är det inte den gamla masugnsprocessen som förbättras, som skett tidigare, det är en helt ny process, och det är den nya processen som kommande studenter måste få lära sig om för att kunna utveckla den nya tekniken vidare framöver.

– Det betyder att lärare på olika nivåer behöver kunna sätta av tid för att sätta sig in i den forskning som pågår. Och detta gäller inte bara stålindustrins satsningar på mera hållbar stålproduktion, det gäller för alla radikala satsningar på teknikskiften som pågår just nu.

Inspirerar unga att välja stålbranschen

Jernkontoret driver själva flera initiativ som ska bidra till att intressera unga för en framtid inom stålindustrin, bland annat Järnkoll som skapar kontakter mellan stålindustrin och gymnasieskolor, både ute i landet och, sedan ett år, inne i storstäderna.

– Vi ordnar temadagar, studiebesök och gästföreläsningar. De allra mest intresserade kan få hjälp med projektarbeten och sommarjobb. Vi vill inte peka ut någon särskild utbildning eller så, bara visa möjligheterna. Vi påpekar också att det rent generellt är framställning av material som kräver de riktigt stora resurserna, vill man göra skillnad är det där man ska vara.

För att nå fram till det hållbara samhället behöver stålproduktionen göras fossilfri och effektiv, men det är ändå de som använder stålindustrins produkter som kan påverka utvecklingen mest.

– Genom att använda våra och andras högteknologiska material kan de skapa mer inom alla områden och därigenom bygga ett hållbart samhälle, avslutar Gert Nilson.

Schematisk bild av ståltillverkning, från malm respektive skrot till handels- färdigt stål. De gula rutorna visar vilka processer som kommer att förändras till följd av omställningen till fossilfrihet.
Next article