Skip to main content
Start » News » Behöver använda all kompetens
Sponsrad

Xylem är ett ledande globalt vattenteknikföretag som utvecklar innovativa lösningar för världens vattenutmaningar. För att hitta de bästa lösningarna behöver de den bästa kompetensen och jobbar därför aktivt med att skapa en mer jämställd arbetsplats.

För att nå dit engagerar de sig i olika satsningar som syftar till att få fler kvinnliga elever till tekniska utbildningar, alltifrån samarbete med i Teknikcollege till att delta i olika projekt för att främja fler kvinnor i industrin.

Som företag, och del av samhället, måste vi se till att all tillgänglig kompetens kan engageras i att lösa de viktiga samhällsutmaningar som finns framöver, och då kan vi inte missa hälften av den potentiella kompetensen. Vi jobbar därför även aktivt med att intressera fler tjejer för utbildningarna på vårt eget industrigymnasium. Men jag tror att hela skolsystemet skulle kunna bli bättre på att informera om teknikutbildningar, och många företag kan engagera sig mer i samverkan med skolorna.

Individanpassat traineeprogram

© Kevin Johnston • KPD.media

För utexaminerade ingenjörer driver Xylem ett traineeprogram och förra året var samtliga traineer kvinnor.

– Det blir fler och fler kvinnliga sökande till vårt program, vilket känns mycket bra. Vi behöver få in fler kvinnor både för att höja kvaliteten på våra innovationer, forskning visar att jämställda team blir mer kreativa, och som kan bli starka förebilder för yngre tjejer.

Nästa traineeprogram i Emmaboda planeras att starta hösten 2020 och pågår under ett års tid. Det är indelat i olika block där traineerna blir involverade i olika projekt och verksamhetsområden.

– Programmets slutgiltiga utformning kommer att anpassas efter varje enskild trainees kompetenser och erfarenheter. Efter programmet övergår traineen i en utmanande roll inom företaget.​

När man börjar på traineeprogrammet får man en fast anställning redan från början.

– Efter traineeprogrammet finns sedan många spännande karriärmöjligheter för alla som delar vår passion och strävan att ta sig an världens viktigaste vattenutmaningar.

Hållbarhet en nyckelfråga

© Kevin Johnston • KPD.media

Xylems produkter och tjänster flyttar, behandlar, analyserar, övervakar och returnerar vatten till miljön i samhällsnyttiga tjänster inom alla områden. Verksamheten finns representerad i mer än 150 länder och huvudkontoret ligger i Rye Brook, New York. 2017 hade de en omsättning på 4,7 miljarder dollar och 16 500 anställda.

– I Sverige är vi 2000 anställda och vi tillverkar bland annat industripumpar i f d ITT Flygts anläggningar som Xylem köpt upp. Pumparna kan vara från några decimeter stora till flera meter höga.

Hållbarhetstänket går som en röd tråd genom hela företaget och kännetecknar inte bara produkterna och den nytta de gör för miljön. På fabrikerna jobbar man mycket med Lean för att göra tillverkningen så smart och effektiv som möjligt.


Next article