Start » News » Ex-jobb ledde till spännande projekt
Kvinnlig karriärkraft

Ex-jobb ledde till spännande projekt

Malin Malmberg, Teknisk Konsult, Bengt Dahlgren på Åknesfjället. Foto: Privat.

Från sin plattform som teknisk konsult hjälper Malin Malmberg idag Norge att undvika att berg rasar samt lär sig nya metoder inom geostatistik i Kanada.

För ett par år sedan läste hon det relativt nya civilingenjörsprogrammet Energi och Miljö på KTH. Ex-jobbet gjorde hon på Bengt Dahlgren, ett teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad.

– Det var ett projekt initierat av Tekniska Verken i Linköping. De ville hitta ett sätt att lagra den överskottsvärme som alstras i kraftvärmeverket under sommarmånaderna för att sedan använda den under vintertid.

Hennes ex-jobb blev en förstudie där hon genom simuleringar testade potentialen i att lagra överskottsvärmen i borrhål i marken.

– Projektet har gått in i nästa fas med praktiska fältstudier där de bland annat testar olika sätt att täta borrhålen. Det känns väldigt kul att mitt ex-jobb ledde till ett nästa steg som förhoppningsvis blir ett fullskaligt projekt.

Bidrar till att undvika en tsunami i Norge

Bidrar till att undvika tsunami i Norge. Foto: Privat.

Idag jobbar även Malin Malmberg med nya projekt.

– Jag tillhör en grupp konsulter som jobbar med geoenergi. Vi har bland annat en specialkompetens inom temperaturmätning med fiberoptik och termiska mätningar i undermarkmiljö. Men den kan vi kartlägga exempelvis bergets värmeledningsförmåga och grundvattenrörelser i berg, information som används för att designa och projektera förnyelsebara kyl och värmesystem med hjälp av solenergin som är lagrad i berggrunden.

Den specialkompetensen har efterfrågats i Norge. Åknesfjället sägs vara världens mest övervakade berg och stora delar riskerar att rasa ner i den underliggande fjorden. Ett ras skulle få väldigt allvarliga konsekvenser, det värsta scenariot är att en tsunamivåg på 80 meter bildas och rullar genom fjorden.

– Vi hjälper dem att kartlägga och öka förståelsen för hur grundvattnet rör sig inuti berget då det kan skynda på sprickbildningen. Det är ett väldigt spännande projekt, och även en spännande arbetsplats. Berget är 900 meter högt och enda sättet att ta sig dit är via helikopter.

Upplever en jämställd arbetsmiljö

Att vara kvinna i en mansdominerad värld är ingenting Malin Malmberg upplever som besvärande.

– Jag möts hela tiden av respekt och känner mig inkluderad av alla arbetskamrater. På min arbetsplats är vi en väldigt blandad grupp, så vi skiljer oss kanske lite från genomsnittliga ingenjörsföretag.

Att jobba som ingenjörskonsult är något hon varmt rekommenderar andra unga att prova på då det är ett både variationsrikt och utvecklande jobb.

– En av de saker jag älskar mest med mitt jobb är att det täcker allt från verkligt praktiska fältstudier utanför kontoret till att jag får delta i forskningsprojekt, otroligt stimulerande!

Nästa artikel