Skip to main content
Start » Utbildning » Yrkesutbildningar – kreativa och innovativa studier
Yrkeshögskolan

Yrkesutbildningar – kreativa och innovativa studier

yrkesutbildningar
yrkesutbildningar
Foto: Unsplash

Yrkesutbildningar på högskola leder ofta till omedelbar anställning efter examen eftersom studierna till stor del bygger på kunskap från näringslivet.

Matilda Zimmerman och Andrea Meilgaard valde båda att studera Digital Business vid en yrkeshögskola. Direkt efter examen fick de omedelbar anställning vid var sitt innovativt och framgångsrikt företag.

Omedelbar relevant kunskap

– Att välja en yrkesutbildning på högskola var det bästa jag har gjort. Utbildningen passade mig perfekt eftersom den var ”hands on” från första dagen. Vi fick hela tiden användning för det vi just lärt oss vilket kändes tillfredställande, förklarar Matilda som idag arbetar som Key Account Manager på NA-KD.com.

Hon beskriver studierna som verklighetsförankrade där näringslivet ständigt var närvarande i utbildningen.

– Kontakten med näringslivet gjorde att utbildningen alltid var uppdaterad. Vi fick kvitto direkt på att det vi lärt oss hade relevans.

Matilda Zimmerman
Matilda uppskattade att få studera i en miljö som var ”hands on” snarare en teoretisk och enligt klassisk utbildningsform. Foto: Carl Olof Zimmerman

Realiserade drömmar

Andrea arbetar sedan ett år tillbaka som Product Manager på Zero Studios i New York där hon trivs mycket bra.

– Jag ville lära mig om digital strategi, min dröm var att få arbeta med det i New York vilket jag gör idag. Utbildningen passade mig perfekt eftersom jag tycker om innovativa och moderna lärprocesser. Under utbildningen arbetade vi mycket i projektform i team vilket förberett oss väl inför arbetslivet.

Verklighetsanpassad undervisning

Att arbeta mot olika framgångsrika företag är något båda upplevt som utvecklande och lärorikt. Under utbildningen har studenterna möjlighet att själva påverka sin läroplan där valfri industrial placement också ingår. Under den perioden är det möjligt att starta företag, praktisera på eller arbeta på ett företag.

– Jag startade ett företag med några klasskompisar och fick chansen att lära mig hela den processen, det var verkligen jättekul, säger Andrea.

– Jag kontaktade företaget jag jobbar på idag och pitchade in varför de skulle ta in mig och låta mig jobba där, säger Matilda.

Båda understryker att de lärt sig mycket på kort tid och att de under studietiden knutit ovärderliga kontakter med näringslivet.

– Utbildningen var verkligen på riktigt och jag känner att jag fått användning för det jag lärt mig i min nuvarande yrkesroll, fortsätter Matilda.

– För mig var det viktigt med en utbildning som hade verklighetsanknytning och erbjöd många möjligheter efter examen, avslutar Andrea.

Next article