Start » Utbildning » Kompetensutveckling för yrkesverksamma
Yrkeshögskolan

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Ulf Hall kompetensutveckling
Ulf Hall kompetensutveckling
Ulf Hall, tillförordnad VD för Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Foto: Johan Olsson

Då industrins omställningstakt blir allt högre måste redan yrkesverksamma få möjligheter till vidareutbildning om svensk tillväxt ska kunna bibehållas och stärkas, och det måste ske kontinuerligt och inte bara som en krisåtgärd.

Det konstaterar Ulf Hall, tillförordnad VD för Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling vars uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft.

– Alltför många lärosäten är nästan helt inriktade på unga studenter, och därför saknas möjligheter för redan yrkesverksamma att höja sin kompetens. Staten bör uppmuntra denna viktiga form av kompetensutveckling för att säkerställa att konkurrenskraften inte försvagas.

Han efterlyser bland annat mer insatser för kompetensutveckling av högutbildade yrkesverksamma.

– Undersökningar visar att högutbildade står för en mycket stor del av tillväxten i landet. Idag har cirka 20 procent av de privatanställda en högskoleutbildning, men kunskap blir snabbt gammal och en utbildning räcker inte hela livet. Därför ställs det delvis helt andra krav på det livslånga lärandet än vad som gällt tidigare.

Globalisering och digitalisering driver på utvecklingen

Processerna inom industrin blir också alltmer komplexa vilket gör att behoven ökar av att snabbt se till att den senaste forskningen kommer ut i näringslivet, och där kan vidareutbildning av verksamma i näringslivet vara en viktig del.

Samtidigt är det inte en helt lätt uppgift att hitta rätt former för kompetensutveckling av personer som är mitt uppe i yrkeslivet och inte har tid att avsätta för att gå en kompletterande utbildning.

– Därför måste vi jobba hårt med att hitta rätt former för det så de kan vidareutbilda sig samtidigt som de jobbar, här kommer digitaliseringen till stor nytta med möjligheter till online-kurser.

KK-stiftelsen har själva utvecklat Expertkompetens­program för att fylla det syftet. De gör det möjligt för akademi och näringsliv att tillsammans skräddarsy flexibla, nätbaserade kurser på delfart för yrkesverksamma.

– Programmen blir en länk mellan spetsforskning, utbildning och företagens behov och är på avancerad nivå för att kunna bli en ordentlig hävstång för företagens utveckling. Kombinationen av forskarnas förmåga att se mer långsiktigt och företagens mer kortsiktiga behov ger en bra dynamik. Forskarna får även in viktig information om problem som behöver lösas, avslutar Ulf Hall.

Nästa artikel