Start » Utbildning » Yrkeshögskolan – den som alla skäller på mig för!
Yrkeshögskolan 2020

Yrkeshögskolan – den som alla skäller på mig för!

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Som utbildningsminister är jag van vid att få skäll. Men när det gäller yrkeshögskolan handlar klagomålen om en enda sak: Det finns för lite av den!

Detta trots att regeringen har storsatsat på yrkeshögskolan, under den här mandatperioden och förra. Yrkeshögskolan byggs nu ut i rask takt, och ska bli nästan 50 procent större sett till antalet årsplatser. På knappt tio år, från 2009 till 2018 har yrkeshögskolan gått från knappt 40 000 till närmare 55 000 studerande. År 2022 beräknas yrkeshögskolan omfatta 70 000 studerande. Utbyggnaden av yrkeshögskolan skapar nya möjligheter för både arbetslivet och många av dem som drömmer om en utbildning eller ett karriärbyte

Brist på kvalificerad kompetens

Varför gör vi då den här stora satsningen? Knappast för att jag hellre vill ha beröm än skäll. Det finns i dag en brist på arbetskraft med kvalificerad yrkeskompetens. Det är ett hinder för företag, och därmed Sverige, att växa och skapa fler arbetstillfällen.

Yrkeshögskolan fyller en funktion i utbildningssystemet som sällan eller aldrig har varit viktigare än nu: att utbilda för arbetsmarknadens behov.

Utbildningarna ska matcha arbetslivets kompetensbehov och varje utbildning ska kunna påvisa att det finns en konkret efterfrågan från arbetslivet att anställa personer med just den kompetensen. En betydande del av utbildningstiden utgörs av lärande i arbete.

80% får arbete inom en månad efter examen

Och yrkeshögskolans resultat imponerar. Enligt en färsk rapport* från Myndigheten för yrkeshögskolan hade 80 procent av de studerande ett arbete inom en månad efter examen från en utbildning inom yrkeshögskolan, och året efter hade 93 procent ett arbete. Sådana fina resultat har yrkeshögskolan haft i flera år. Mer än tre av fyra yrkeshögskolestuderande hade ett arbete innan de påbörjade sin utbildning och fler än sju av tio uppger att de fått mer kvalificerade arbetsuppgifter efter utbildningen. Det visar på yrkeshögskolans viktiga funktion som omställningsutbildning för redan anställda.

Yrkeshögskolan öppnar många vägar

Yrkeshögskolan erbjuder en väg för en person att växla upp och växla om, att ta ett kliv i karriären, eller att helt byta karriär. Men yrkeshögskolan skulle inte vara den framgångssaga den är, om den inte utbildade människor till det som arbetsmarknaden behöver och den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar.

Därför har vi inte bara ökat antal platser ordentligt, utan också tagit ett antal beslut för att yrkeshögskolan på ett ännu bättre sätt ska möta arbetsmarknadens behov av arbetskraft.

Därför är jag jätteglad när jag får skäll – att fler vill ha mer. Yrkeshögskola är bra för alla. Sök du också!

Extra medel för flexibla utbildningar

Utan att göra avkall på det som ligger i yrkeshögskolans DNA, att snabbt kunna erbjuda nya utbildningar som motsvarar arbetsmarknadens behov och utvecklas i samklang med att nya typer av arbetstillfällen tillkommer, har vi sett till att öka långsiktigheten, så att fler utbildningar kan ges under en längre period. I budgeten för 2020 finns extra medel för införandet av korta yrkeshögskoleutbildningar i form av kurser eller kurspaket. Dessa utbildningar ska kunna ges med flexibelt upplägg och studietakt för att underlätta kompetensutveckling för redan yrkesverksamma personer.

Att studera inom yrkeshögskolan är en fantastisk möjlighet – en chans som jag tycker att många fler bör ta. Att lära sig något nytt och att kunna ta ett kliv i karriären är alltid en god idé.

Därför är jag jätteglad när jag får skäll – att fler vill ha mer yrkeshögskola är bra för alla. Sök du också!

Anna Ekström (S), Utbildningsminister.

* Hela rapporten här.

Nästa artikel