Start » Utbildning » Sveriges specialskolor hanterar coronapandemin med eleven som kompass
Framtidens Skola

Sveriges specialskolor hanterar coronapandemin med eleven som kompass

I samarbete med: Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Foto: Unsplash
I samarbete med: Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Foto: Unsplash

Coronapandemin har självklart medfört stora utmaningar, även för Sveriges nationella och regionala specialskolor för elever med exempelvis hörselnedsättning eller grav språkstörning. Engagerade pedagoger, en vilja att verkligen utforska de digitala pedagogiska verktygen som finns tillgängliga och en elevfokuserad pedagogik har gjort att skolorna hanterat pandemin på ett framgångsrikt sätt.

En faktor som utmärker specialskolorna, som har en egen läroplan, är att skolformen präglas av språklig och kommunikativ tillgänglighet. Det bidrar till att eleverna upplever samhörighet och delaktighet i det viktiga sociala samspelet.

Sabina Islamovic

Chef, Skolutvecklingsenheten, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Foto: Ajla Hodzic

− Under coronapandemin har vi kontinuerligt utvecklat innovativa och individanpassade lösningar för våra elever. Lärarkåren har varit fantastisk och har visat prov på en enorm kreativitet i arbetet med att hitta fungerande undervisningslösningar för varje elev, säger Sabina Islamovic, chef för Skolutvecklingsenheten på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Tog digitala verktygen till nästa nivå

Specialskolorna har förstås använt sig av fjärr- och distansundervisning och elever som inte kunnat närvara fysiskt har kunnat koppla upp sig mot de elever som funnits på skolan.

Vi har hela tiden varit beredda att testa nya lösningar och ta användningen av digitala pedagogiska verktyg till nästa nivå. Vårdnadshavare till de elever som behövt distansundervisning har också gjort en viktig insats under våren, säger Sabina Islamovic.

Coronapandemin har tydliggjort vikten av helhetstänk med goda stödstrukturer och välplanerad undervisning.

− Vi använde fjärrundervisning tidigare men pandemin har gjort att vi har använt det på annat sätt och ännu mer. Vi har använt olika digitala verktyg som bidrar till ännu större möjlighet för att utveckla undervisning och det kommer vi fortsätta med.

Det viktigaste är att vi även fortsättningsvis har eleven som kompass för allt vi gör, oavsett om undervisningen sker på distans eller i klassrummet, säger Sabina Islamovic.

Läs mer här.

Nästa artikel