Start » Utbildning » Med vilja och kunskap kan skolornas dåliga inomhusluft förbättras
Framtidens Skola

Med vilja och kunskap kan skolornas dåliga inomhusluft förbättras

I samarbete med: Genano
Foto: Unsplash
I samarbete med: Genano
Foto: Unsplash

I många år har det pågått en debatt om att inomhusluften är dålig i många svenska skolor. Dålig luftkvalitet leder till ohälsa och att elever i många fall presterar sämre än nödvändigt. Trots det tydliga sambandet mellan bra luftkvalitet, hälsa och prestationsförmåga är luftkvaliteten dålig i en femtedel av de svenska skolorna.

En god luftkvalitet eliminerar inte bara hälsoproblem. Det skapar även trygga studiemiljöer då luftkvaliteten har stor betydelse för god inlärning. I dessa tider är det särskilt angeläget för Sveriges skolor att ta tag i frågan. Coronaviruset är luftburet och luftrening minskar smittorisken och virusspridningen när många personer vistas på en begränsad yta, säger Peter Christiansen, nordisk försäljningschef på Genano som erbjuder ren luft som tjänst.

Läs mer här.

Peter Christiansen

Nordisk försäljningschef, Genano

Foto: Privat

Undersökningar visar att elever som går i skolor med en bra luftkvalitet förbättrar sin inlärningsförmåga jämfört med elever i skolor med sämre luftkvalitet. Ett bra inomhusklimat bör därför vara en rättighet för samtliga elever i hela Sverige.

Bra luftkvalitet en självklarhet i framtidens skola

När någon misstänker dålig inomhusluft i skolan, kan man enkelt kartlägga problematiken genom symptomundersökningar bland personal och genom analyser av partiklar och emissioner som finns i luften. Därefter kartläggs behovet av luftrening. I nästa steg installeras luftrenare och antalet bestäms av antalet rum och rummens storlek. Därefter görs ytterligare en symptomundersökning för att mäta effekten av en förbättrad inomhusluft.

Ytterligare läsning här.

− I framtidens skola kommer en bra luftkvalitet att betraktas som en självklarhet, men det är oroande att en femtedel av Sveriges skolor fortfarande har dålig kvalitet på sin inomhusluft. I Finland har utvecklingen gått snabbare, vilket till stor del beror på att föräldrarnas kunskap om vikten av en god luftkvalitet har ökat.

Det har i sin tur inneburit att de ställer tuffare krav gentemot politiker och skolledningar, säger Peter Christiansen.

Mer intresserad? Här kan du läsa mer.

Nästa artikel