Skip to main content
Start » Utbildning » Ett lyckat karriärbyte stavas YH
Yrkeshögskolan

Ett lyckat karriärbyte stavas YH

yh karriär
yh karriär
Foto: Unsplash
avatar

Thomas Persson

Generaldirektör

Foto: Myndigheten för yrkeshögskolan

Som myndighetschef har jag förmånen att besöka yrkeshögskolor runt om i landet och träffa studerande som berättar sin historia, hur de hittat till utbildningen och vad de drömmer om.

Det blir då tydligt att för många av de studerande är yrkeshögskolan ett snabbt och effektivt sätt att avancera på arbetsmarknaden. Oavsett om det handlar om en blivande robotingenjör, tandsköterska, lokförare eller IT-säkerhetsspecialist är målmedvetenheten densamma.

Enligt färska siffror hade 75 procent av de som påbörjade en YH-utbildning förra året jobb innan antagningen, bara en av tio var arbetssökande. Det innebär att yrkeshögskolan mer än någonsin tidigare är en utbildningsform för den som vill ta ett nytt steg i karriären eller rent utav göra ett karriärbyte.

Att söka en YH-utbildning är en stor investering, men det är inte en stor risktagning. En av yrkeshögskolans främsta styrkor är nämligen närheten till arbetslivet och arbetsgivarna. Alla utbildningar är framtagna tillsammans med arbetslivet och till varje utbildning finns en ledningsgrupp bestående av potentiella framtida arbetsgivare. Dessutom är det bara utbildningar till yrkesroller där det finns en stor efterfrågan på arbetsmarknaden som får starta.    

YH leder till jobb

Statistiken talar sitt tydliga språk. 8 av 10 av de som examineras från yrkeshögskolan har jobb direkt när de är klara med utbildningen. 93 procent har jobb inom ett år efter examen. Det är ett bra resultat oavsett vilken utbildningsform man jämför med.

De som examineras från yrkeshögskolan får dessutom rätt jobb. Andelen examinerade som uppgav att de hade ett arbete som åtminstone delvis överensstämde med utbildningen året efter deras examen var 91%. Bland dem som uppgav att arbetet inte alls överensstämde med utbildningen var den främsta orsaken att de stannat kvar på det arbete de haft innan utbildningen. Så många som 7 av 10 har efter avslutad utbildning fått ett jobb med mer kvalificerade arbetsuppgifter än tidigare.

Lärande i arbete

Yrkeshögskolan erbjuder en unik kombination av teori och praktik som är populär hos både studerande och arbetsgivare. Med hjälp av Lärande i arbete (LIA) kommer de studerande snabbt ut i verkligheten och får testa sin kompetens i skarpt läge hos en arbetsgivare.

LIA utgör en fjärdedel av varje YH-utbildning och är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för utbildningsformen.

En utbildningsform för alla

För många som vill studera riskerar livspusslet att komma i vägen för framtidsdrömmarna. Då är det bra att allt fler utbildningar inom yrkeshögskolan erbjuder distansstudier och andra flexibla upplägg. I dag är närmare var fjärde utbildning inom yrkeshögskolan på distans och inom till exempel utbildningsområdet Hälso- och sjukvård är dessutom hälften av distansutbildningarna på halvfart.

Nästan alla YH-utbildningar är kostnadsfria, men det finns några få undantag där det tas ut en studerandeavgift. Alla utbildningar berättigar till studiemedel från CSN, även under LIA-perioderna som är förlagda ute på en arbetsplats.

En ny karriär

Oavsett om du nyligen tagit studenten, om du vill vidareutbilda dig inom ditt yrke eller byta spår helt, är jag övertygad om att det även finns något för dig inom yrkeshögskolan. Därför vill jag uppmuntra dig att ta dig tid att tänka på din egen karriär, dina möjligheter och vad en YH-utbildning skulle kunna innebära för dig. Vem vet, din ansökan kanske är det första steget till ett karriärbyte och ditt framtida drömjobb?

Thomas Persson, Generaldirektör

Next article