Skip to main content
Start » Utbildning » En framtid utan ingenjörer?
Utbildning

En framtid utan ingenjörer?

Hur säkerställer vi att vi har ingenjörer även i framtiden, som kan fortsätta att ta sig an de utmaningar tiden ställer oss inför, som kan fortsätta att bygga vår framtid?

Ingenjör är ett framtidsyrke och det har det alltid varit. Genom historien har ingenjörerna varit de som tagit fram allt ifrån kylskåp till industrirobotar, som i sin tur har byggt framtidens samhälle.

”Många kopplar just teknik till ingenjören”

Intresset för teknik och i förlängningen ingenjörsyrket behöver stimuleras. Att bli ingenjör är sällan något du kommer på över en natt, det är istället något som växer fram när möjligheten finns att ta tillvara och uppmuntra nyfikenheten hos barn och unga. Många kopplar just teknik till ingenjören men ingenjörer drivs minst lika mycket av en lust att upptäcka och att lösa problem. Det är uppsättningen av ingenjörsmässiga förmågor och kompetenser som lägger grunden till avancerad, hållbar problemlösning och tekniska innovationer som leder världen framåt. Men det utgår alltid ifrån en drivkraft och nyfikenhet att upptäcka, utforska och utveckla.

Det börjar med uppmuntran

Utan inspiration, uppmuntran och kunskaper kanske den där grundläggande nyfikenheten går förlorad. Därför är det viktigt att vi redan tidigt uppmuntrar barn och ger dem verktygen för att hitta fram till ingenjörsyrket. Ett av de viktigast är genom inspirerande och kunniga lärare.

”Satsa på att rekrytera rätt personer till läraryrket.”

Det behövs satsningar både på de lärare som redan hittat till yrket så de kan få kontinuerlig vidareutbildning, och på att rekrytera rätt personer till läraryrket. Det finns också många ingenjörer som efter några år i yrket gärna sadlar om för att förmedla sina kunskaper till våra unga. Då behöver de kunna skaffa sig kompletterande utbildning inom pedagogik för att kunna ta steget och bli en av de där inspiratörerna som kan väcka nästa generations ingenjörer.

Det brister i matematiken

Det stora problemet är inte att vi har för få platser på ingenjörsprogrammen idag, utan att alldeles för få tar sig igenom dem. Och den bästa garanten för att klara ingenjörsutbildningen är gedigna förkunskaper inom framför allt matematik och här brister det idag.

Av de som funderar att hoppa av visar Sveriges Ingenjörers enkät bland studerande att så många som 80 procent att det beror på otillräckliga kunskaper i matte. De känner sig för dåligt rustade. Här behövs krafttag.

Öka samarbetet

Vi får inte heller glömma de ingenjörer som är ute i arbetslivet. Även de måste få chansen att hålla sig uppdaterade med utvecklingen inom sitt område. Här måste arbetsgivarna bli bättre på att planera för och sätta av tid för personalen att fylla på sin kompetens.

”Så vi ser till att svenska ingenjörer skapar lösningar på klimatfrågan”

Genom ett ökat samarbete mellan högskola och näringsliv för löpande kompetensutveckling kan vi se till att ingenjörerna håller sig à jour med forskning och utveckling och uppdaterar sin kompetens, samtidigt som högskolor och universitet får värdefulla kontakter med näringslivet. Det är så vi ser till att svenska ingenjörer också i framtiden är med och skapar lösningar på till exempel klimatfrågan eller utvecklar den nya teknik som för människor över planeten samman.

Utmaningen är enorm

Vi står inför enorma utmaningar i samhället, inte minst vad gäller omställningen till ett hållbart samhälle. Då behövs det ingenjörer som tänker nytt, är nyfikna och lösningsinriktade. Men. Det tar 25 år att odla fram en ingenjör. Därför måste vi bli ännu bättre på att ta till vara teknikintresset så att fler får möjligheten att bli en av de där problemlösarna som samhället så väl behöver.

Next article