Skip to main content
Start » Utbildning » Barn och unga behöver få in mer naturlig rörelse i sin vardag
Framtidens Skola

Barn och unga behöver få in mer naturlig rörelse i sin vardag

Carolina Klüft.
Carolina Klüft.
Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep. Foto: Generation Pep

De allra flesta barn och unga i Sverige rör sig för lite. Skillnaderna mellan barn som växer upp under olika förutsättningar är dessutom stora. En viktig nyckel till att minska stillasittandet är att få in spontan rörelse som en naturlig del av vardagen, såväl i skolan som på fritiden. All rörelse räknas och en kort bensträckare på fem minuter kan faktiskt göra skillnad för ett barns koncentrationsförmåga och välbefinnande.

– Det är jätteviktigt att få in rörelse som en naturlig del av vardagen, även om man ägnar sig åt någon idrott en eller två gånger i veckan. Genom att cykla eller gå till skolan, ha aktiva raster, ta korta bensträckare eller en fem minuters rörelsepaus mellan lektionerna så kan barns prestationsförmåga och välbefinnande öka, även i ett digitaliserat samhälle, säger Carolina Klüft.

Klüft är verksamhetschef på Generation Pep, en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Generation Pep arbetar för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga.

Populärt verktyg för skolor

Hon menar att mer vardagsmotion gör både barnet, deras familj och i slutänden också samhället till vinnare. Det är viktigt att komma ihåg att all rörelse räknas, oavsett om man rör sig i tre eller trettio minuter.

– Vi har utvecklat ett kostnadsfritt verktyg som skolor kan använda för att få in mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i den dagliga verksamheten. Verktyget har snabbt blivit populärt, cirka 1300 skolor runtom i landet har i dagsläget registrerat sig i verktyget. Tanken är att Generation Pep ska fungera som ett stöd för lärare och rektorer i det här arbetet, säger Carolina Klüft.

Föräldrar är viktiga förebilder

Hon poängterar att digitaliseringsutvecklingen går väldigt snabbt och att det i nuläget inte finns så mycket forskning kring hur den digitaliserade livsstilen med mycket stillasittande skärmtid egentligen påverkar barn och unga.

– Det är därför viktigt att föräldrar och andra vuxna är medvetna om sin roll som förebilder och att man både från skolans håll och från föräldrahåll anstränger sig för att få in mer rörelse i vardagen för våra barn och unga. Vår senaste Pep rapport visar att barn och unga som äter och rör på sig tillsammans med sina föräldrar är mer aktiva och får i sig mer grönsaker. Att göra saker tillsammans är viktigt för att motivera till mer rörelse i vardagen. Tekniken kan ju också kombineras med fysisk aktivitet. Många unga gillar att vara ute och ta bilder eller spela in korta filmsnuttar med sin mobiltelefon och för ett par år sedan var Pokémon Go en stor succé, säger Carolina Klüft.

Next article