Start » Tillväxt » Tomas Eneroth tar tåget mot de globala målen
Tillväxt

Tomas Eneroth tar tåget mot de globala målen

Smart infrastruktur och digitalisering är nyckeln till hållbara städer där människan står i fokus. Innovation inom bland annat kollektivtrafiken står högt upp på regeringens agenda.

Målet är en fossilfri fordonsflotta i framkant och regeringen ska ta fram en nationell plan för infrastrukturen. En viktig del framåt är att hur vi med hjälp av digitaliserad infrastruktur ska kunna utveckla smarta och trygga städer som är hållbara. Mycket trafik och dålig luft är inget som representerar en modern stad vilket innebär att vi helt enkelt måste ställa om transportsektorn förklarar infrastrukturministern Tomas Eneroth. Frågan är hur vi ska utveckla stadsplaneringen med hjälp av infrastruktur.

– Vi behöver hållbara lösningar och goda transporter för att komma framåt i arbetet med att utveckla en hållbar stad. Det krävs radikala förändringar.

Möjligt att nå Globala hållbarhetsmålen till 2030

Sverige är ett innovativt land och är världsledande när det gäller nya och smarta innovationer inom fordonsindustrin, vilket gör att Tomas Eneroth tycker att framtidsutsikterna ser ljusa ut. Han anser att det är fullt möjligt att Sverige också når de Globala hållbarhetsmålen till 2030. Förr var det bilen som stod i centrum när städer planerades, idag är det istället människan och naturen som premieras.

– Bilen medförde en helt ny frihet och flexibilitet, men utvecklingen går framåt. Idag vet vi att bilar även skapar en hel del problem som hotar luften i våra städer.

Behov av miljösmart teknik i städerna

För att en stad ska vara trygg, smart och effektiv krävs en väl utvecklad kollektivtrafik som ger bra flöden och gör det enkelt för folk att transportera sig. Cityleder och citybanor är bland annat förslag på åtgärder som förbättrar kommunikationer på ett miljövänligt sätt. Självkörande och uppkopplade fordon och fordon som drivs med el är ytterligare steg i rätt riktning.

– Det vi behöver och eftersträvar är en permanent och miljösmart teknik i stadsregionerna som ständigt förbättras med nya moderna transportsätt. Sverige har kapacitet att vara världsledande och ska föregå med goda exempel. Våra städer ska vara som en ständigt pågående världsutställning som inspirerar andra till förändring och förbättring.

Tomas Eneroth. Foto: Björn Nordqvist
Sverige har kapacitet att vara världsledande och ska föregå med goda exempel, menar Tomas Eneroth. Foto: Björn Nordqvist

Kollektivtrafiken är central för en väl fungerande stad

En väl utvecklad kollektivtrafik är också grunden för en inkluderande stad som är trygg för alla samhällsmedborgare. Det gäller hela tiden att genomgående tänka i ett jämställdhetsperspektiv och här är kollektivtrafiken en viktig grundsten. Tomas Eneroth understryker att regeringen är feministisk och att man också hela tiden från regeringshåll tänker på och prioriterar jämställdhetsperspektivet.

Fler infrastrukturinvesteringar behövs

Det är enligt Tomas Eneroth ingen underdrift att påstå att man tidigare underinvesterat i kollektiva färdmedel. Nu har regeringen avsatt en budget på 700 miljarder för att utöka den med bland annat järnväg, utbyggt tunnelbanenät samt en satsning på signalsystemen som i dagsläget orsakar allt för mycket förseningar i trafiken.

– Vi behöver underhålla och investera i större utsträckning. Det behövs också nya stambanor samt höghastighetståg utöver den redan planerade satsningen. Vi behöver även få upp fler godstransporter på rälsen samt stärka sjöfarten ordentligt. Då hjälper det inte med populistisk politik som enbart handlar om sänkta skatter. Vi måste investera.

Viktigt att skapa förutsättningar för framtida kompetens

För att uppnå uppsatta mål behövs framtida kompetens på avancerad nivå vilket är en utmaning när det redan i dagsläget råder brist på kompetensresurser inom kvalificerade tjänster.

  – Vi behöver bygga ett hållbart samhälle där arbetsgivarna också lyckas attrahera dagens unga. Det kräver givande arbetsformer och bra arbetsplatser. Hittar vi modeller att tillämpa i kombination med hög tekniktäthet är vi garanterat på rätt spår, avslutar Tomas Eneroth.

Nästa artikel