Skip to main content
Start » Tillväxt » Landets tillväxtmotor: En fungerande bostadsmarknad
Tillväxt Stockholm

Landets tillväxtmotor: En fungerande bostadsmarknad

Andreas Hatzigeorgiou, VD Stockholms Handelskammare
Andreas Hatzigeorgiou, VD Stockholms Handelskammare
Andreas Hatzigeorgiou, VD Stockholms Handelskammare. Foto: Christian Gustavsson

Stockholm har länge varit en snabbväxande region förknippat med kreativa näringar, pigga startups i en vacker och hållbar miljö. Det har gjort huvudstaden till landets tillväxtmotor i goda tider och stötdämparen i svagare tider.

En stark huvudstadsregion är en stor tillgång för hela landet

Med det som bakgrund är SCB:s relativt nya siffror mindre trevlig läsning som talar för att motorn hackar mer än vad man kan vara bekväm med. Tillväxten i bruttoregionprodukt för år 2017 var endast 0,9 procent i länet och det ska ställas i relation till regionens snitt på nästan tre procent under de senaste tio åren.

Med utgångspunkt i visionen om att Stockholm ska bli Europas bästa huvudstad så anser Stockholms Handelskammare att trendbrottet måste tas på största allvar.

Finns ingen tid att spilla

Nu är det upp till bevis för den nya regeringen och vi har inte mer tid att spilla innan modiga reformer sjösätts och riktas mot de flaskhalsar som bromsar tillväxten.

Ett grundläggande problem att attackera är den dysfunktionella bostadsmarknaden som i dag leder till ett stort svinn i tillväxten. I en analys som WSP har utfört på uppdrag av Stockholms Handelskammare framgår att bostadsproblemens nota för Stockholmsregionen är 36 miljarder kronor i utebliven tillväxt varje år.

Kostnaden består primärt av att arbetsmarknaden begränsats till följd av den dysfunktionella bostadsmarknaden. Det innebär att människor, uppskattningsvis 50 000 personer mellan 1995-2016, inte kunnat flytta till Stockholm för att arbeta, skapa tillväxt och bidra till regionens välfärd.

Inte bara ett personligt problem

När människor inte kan flytta till platser där de bäst kommer till sin rätt är det inte bara ett personligt problem. Också arbetsmarknaden, samhället och hela landet blir fattigare.

För Stockholms del innebär det att företagen i dag skriker efter arbetskraft och står inför en omfattande kompetenskris. Man vill anställa, har svårt att hitta personal och den personal som skulle kunna vara aktuell har svårt att flytta till regionen.

Vi tror därför att det är exceptionellt viktigt att förstå att den dysfunktionella bostadsmarknaden utgör ett läckande kärl av resurser för Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet.

Bostadsmarknaden är en flaskhals

Att vidga den trånga flaskhals till Stockholm som bostadsmarknaden i dag utgör kommer vara absolut nödvändigt för att presumtiva stockholmare ska kunna förverkliga sin önskan om att bo och arbeta i regionen.

En bättre bostadsmarknad är också grundläggande för att öka tillgången till den arbetskraft som företagen efterfrågar. Inte minst inom it-branschen och andra kunskapsintensiva näringar utgör arbetskraftsbristen ett särskilt stort problem för huvudstadsregionen eftersom dessa näringar utgör betydande inslag i näringslivet.

Dysfunktionell även inom politiken

Stockholm har exempelvis hälften av alla jobb inom it och kommunikation i Sverige och stora behov av ytterligare anställningar. Då måste möjligheterna att flytta till Stockholm förbättras avsevärt och det kommer att vara fullkomligt fundamental för regionens framtida utveckling. Experterna är eniga om att bostadsmarknaden är dysfunktionell och även inom politiken finns samstämmighet om att det inte fungerar tillfredställande.

Det finns till och med bred samstämmighet om att detta inte kan få fortgå.

Ändå har det saknats kapacitet och handlingskraft för att genomföra nödvändiga – och modiga – reformer som skulle komma tillrätta med problemen.

Det måste ändras nu. Vår förhoppning är att Januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna inte blir bostadspolitikens huvudnummer under mandatperioden. Det behövs ett brett politiskt förankrat, stort och genomgripande omtag av hela bostadspolitiken så snart det bara är möjligt.

Kommer inte självläka

Dessa problem kommer inte att självläka. Slöseriet med samhällsresurser kommer att fortsätta och i värsta fall eskalera fram till dess att nödvändiga reformer genomförs och får effekt.

Därför är det hög tid att komma till skott nu.

Next article