Skip to main content
Start » Tillväxt » Landet blir fattigare i takt med bostadskrisen
Tillväxt Stockholm

Landet blir fattigare i takt med bostadskrisen

Daniella Waldfogel om chansen till att få en bostad i Stockholm
Daniella Waldfogel om chansen till att få en bostad i Stockholm
Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef Stockholms Handelskammare. Foto: Stephanie Wiegner

Varje år hindras tusentals människor från att hitta boende i Sveriges storstadsregioner i allmänhet och Stockholm i synnerhet.

När människor inte kan flytta till platser där de bäst kommer till sin rätt är det inte bara ett personligt problem. Också arbetsmarknaden, samhället och hela landet blir fattigare. I en oberoende studie som teknikkonsultbolaget WSP genomfört åt Stockholms Handelskammare framgår att problemen på bostadsmarknaden kostar 36 miljarder kronor per år i utebliven tillväxt för Stockholmsregionen.

Därför frågar Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare, två aktörer på bostadsmarknaden fyra frågor om hur man ser på och upplever dagens situation:

1. Hur upplever du att bostadsmarknaden påverkar näringslivet i Stockholm i dag?

På Stockholms bostadsmarknad är man idag antingen utelåst pga för höga trösklar eller inlåst pga flyttskatter och annat som hämmar rörligheten, som tex osäkerheten på marknaden. En tillgänglig bostadsmarknad är en förutsättning för att både attrahera och behålla kompetens. Det finns redan nu exempel på företag som menar att svårigheterna på bostadsmarknaden hotar deras utveckling och att de därför överväger att överge Stockholm.

avatar

Alexandra Lauren

Vice VD Skanska Sverige

Foto: Skanska

2. Hur ser du på ungas möjlighet att införskaffa en första bostad i huvudstadsregionen?

Den har varit svår länge och den är numera också svår oavsett om man har god eller dålig ekonomi. Problemet blir tydligt när vi nu ser att det för många vare sig är möjligt att få tag på en hyresrätt eller få lån för att köpa, ens en liten, bostadsrätt. Inte ens med ett heltidsjobb och lön.

Om inget sker kommer detta på sikt att göra Stockholm mindre attraktivt, till exempel genom att studenter i andra delar av landet och världen väljer att både studera och sedan bosätta sig någon annanstans än i Stockholm.

avatar

Oskar Öholm

Vd Fastighetsägarna Stockholm

Foto: Fastighetsägarna Stockholm

3. Vilken effekt tror du att det skärpta amorteringskravet har haft på bostadsmarknaden?

Det är givetvis viktigt att amortera på sina lån, men tillsammans med andra kreditrestriktioner leder det till att färre har möjlighet att köpa en bostad. Värst drabbas unga förstagångsköpare. Enligt våra beräkningar har antalet i åldersgruppen 25-35 år som kan köpa en etta i Stockholms län minskat med cirka 30 procent sedan det andra amorteringskravet infördes. Men det är inte bara unga som drabbas utan hela bostadsmarknaden har blivit betydligt trögare.

avatar

Alexandra Lauren

Vice VD Skanska Sverige

Foto: Skanska

4. Vad skulle behöva hända på bostadsmarknaden för en hållbar tillväxt i framtiden?

För en långsiktigt hållbar utveckling i regionen är det viktigt att både lösa bostadsbristen och bekämpa bostadssegregationen. Det behövs fler bostäder och bostäder som fler människor med olika förutsättningar kan efterfråga. Det är viktigt att det finns olika upplåtelseformer och vi måste slå vakt om hyresrätten. När hyresutvecklingen inte ens följt inflationen hotas hyresrätten, vilket vi sett under senare år. När reglerna för hyressättningen nu ska ses över måste vi skapa en modell där fler aktörer har möjlighet bygga, investera och långsiktigt förvalta hyresrätter

avatar

Oskar Öholm

Vd Fastighetsägarna Stockholm

Foto: Fastighetsägarna Stockholm

Next article