Skip to main content
Start » Innovation » Intresset för svensk edtech är enormt i Asien
Innovation

Intresset för svensk edtech är enormt i Asien

Jannie Jeppesen
Jannie Jeppesen
Jannie Jeppesen, Vd Swedish EdTech Industry. Foto: Swedish EdTech Industry

Svensk edtech upplever minst sagt medvind. Nu gäller det att stödja både företagen med deras tillväxtmöjligheter och skolorna med implementering av tekniken.

Det svenska undret 

När intervjun med Jannie Jeppesen genomförs ligger Swedish Edtech Industrys första internationella resa för att främja export av svensk edtech fortfarande framför henne och hennes kollegor. Resan går till Hong Kong och resesällskapet är Business Sweden och Prins Carl Philip.

Den 5-7 december bär det av och kanske får vi anledning att återkomma med en rapport från resan. Jannie Jeppesen, som är vd för organisationen, gläds dock i stunden över vad resan signalerar till den svenska edtechbranschen som upplevde en 12-procentig tillväxt förra året.

Intresset för svenska företag är enormt och särskilt stort är det från Asien.

– Intresset för svenska företag är enormt och särskilt stort är det från Asien. I Sverige har vi nog inte riktigt förstått att Edtech är en av de fem kraftigaste växande branscherna i världen och att intresset för Sverige både är roligt och viktig för Sveriges export, säger hon.

Edtechindustrin samlar företag som utvecklar och säljer teknik relaterad till utbildning och administration och drivs idag framåt av nya startups såväl som redan etablerade IT-leverantörer. Det växande behovet av digitala lösningar inom utbildningssystemet har verkligen funnit stöd i svenskt entreprenörskap.

Den svenska skolan har en rad viktiga utmaningar som inte sällan handlar om organisation och resurser, men fortfarande ligger den svenska skolan långt fram i jämförelse med resten av världen. Inte minst när det kommer till digitalisering, vilket jag ser som en av anledningarna till att många svenska edtechföretag är världsledande. 

Digitaliseringen en drivkraft i skolan 

Jannie Jeppesen har själv länge stått med båda fötterna i skolan. Som speciallärare upptäckte hon vad datorstöd kan betyda för de elever som behöver extrastöd. I sin roll som rektor och sedan affärsutvecklingschef samt rådgivande konsult inom digitalisering började hon också se digitalisering som drivkraft för förändringsarbete.

Och det är just visionen om en demokratisk och mer jämlik skola som driver Jannie Jeppesen, Swedish Edtech Industry men också de många edtechföretag och eldsjälar inom utbildningssystemet.

Det handlar ju inte om att digitalisera för digitaliseringens skull.

– Det handlar ju inte om att digitalisera för digitaliseringens skull. De skolor och pedagoger som aktivt använder sig av digitala verktyg i sitt dagliga arbete ser att den administrativa bördan lättar och skapar mer tid för lärandet. De ser också att lärandeprocessen många gånger effektiviseras och inkluderar elever som annars upplever svårigheter i skolan.

Ett exempel som Jannie Jeppesen tar upp är verktyg som med hjälp av ögonrörelsemätning gör det möjligt att fånga upp lässvaga barn redan i tidigt stadium. För många barn med dyslexi kan en tidig diagnos göra hela skillnaden vad gäller genomförd utbildning och livsval senare i livet. 

Demokratisera tekniken 

Hong Kong-resor och svenska techföretag i all ära, vilka utmaningar ser Jannie Jeppesen som de allra viktigaste idag? Svaret verkar vara självklart för hon svarar snabbt att en av de största utmaningarna inte handlar om själva tekniken utan om att demokratisera tekniken.

I dag ser vi vissa kommuner som satsar 100 procent, medan andra knappt ens börjat.

– I dag ser vi vissa kommuner som satsar 100 procent, medan andra knappt ens börjat. De som drabbas är eleverna som inte får samma förutsättningar. Dessutom måste vi se till att höja kompetensen hos personalen så att de själva känner sig trygga med verktygen och förstår hur de kan och bör användas i undervisningen, avslutar hon.  

Och som sagt. Vi får återkomma med en rapport från Hong Kong.

Next article