Start » Innovation » Basindustrin en viktig del av klimatarbetet
Innovation

Basindustrin en viktig del av klimatarbetet

Vill man som ung idag göra skillnad för klimat och miljö bör man börja inom den svenska basindustrin.

Där finns ett antal stora viktiga projekt som skapar framtidens hållbara samhälle. Det konstaterar Fredrik Gunnarsson, kompetensansvarig på Swemin, branschorganisationen för gruvnäringen, och han fortsätter.

– Det pågår ett målmedvetet tekniskt och innovativt arbete för att omvandla den svenska basindustrin till en hållbar näring. Bland annat pågår Hybrit-projektet med syftet att ha en fossilfri stålproduktion till 2035, något som skulle minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med 10 procent.

Till den typen av projekt, och många andra som jobbar mot en hållbar gruv- och basindustri, behövs unga kloka medarbetare med höga ambitioner att bidra till den hållbara utvecklingen. För det finns mycket kvar att göra, man är inte framme ännu, så alla goda krafter behövs.

En högteknologisk bransch

Han vill även komma ifrån den förlegade synen på industrijobb, att det skulle vara en skitig och lågteknologisk verksamhet.

– Gruvindustrin hör till de mest tekniskt avancerade branscherna. Idag är gruvorna nästan helt digitaliserade, både brytningen och frakten av malmen manövreras från distans. Så det är en både ren och högteknologisk miljö.

Fredrik Gunnarsson vill också poängtera hur viktig basindustrin är för vårt välfärdssamhälle.

– Det är basen i vår ekonomi, så utan en stark och växande basindustri så riskerar vi en sämre välfärd framöver.

Avstånden ett problem

En stor utmaning för en basindustri som till exempel gruvnäringen är att den ofta finns i landsbygdsområden, något som kan få en del att tveka till att söka sig dit.

– Det finns dessvärre många felaktiga föreställningar om hur det är att bo och arbeta utanför storstäderna. Men jobbar man på ett stort globalt företag så finns goda karriärmöjligheter både nationellt och internationellt och att börja arbeta i en sådan miljö är både stimulerande och värdefullt för den fortsatta utvecklingen.

Han konstaterar dock att för säkra kompetensförsörjningen inom basindustrierna är viktigt att det satsas mer på samhällsutveckling och infrastruktur, så att det blir lättare att bo och ta sig till arbetsplatser utanför storstadsregionerna.

Nästa artikel