Skip to main content
Start » Innovation » 800 miljoner är drabbade – och Du kan göra skillnad
Innovation

800 miljoner är drabbade – och Du kan göra skillnad

För fem år sedan var min bild av världen att den stod i brand. Krig, fattigdom och svält – i princip allt tycktes vara uppslukat av lågor.

Vid den tidpunkten framstod det fullkomligt obegripligt för mig hur dessa omfattande problem skulle kunna lösas, speciellt av mig vars största bedrift var att snart ta studenten i Gävle. Jag visste däremot att jag ville göra vad jag kunde för att förbättra situationen för de som inte har samma förutsättningar jag själv har. För mig, var det den avgörande faktorn när jag letade efter en utbildning.

Min världsbild stämde inte

I mitt sökande efter en utbildning där jag skulle kunna göra skillnad fann jag Hans Roslings presentationer på TED, där han engagerat presenterar data om världsutvecklingen under de senaste 50 åren, och det fick mig att förstå. Världen har förändrats drastiskt, den fruktansvärda världsbild jag hade stämde inte med verkligheten.

Så kan jag förbättra världen

Nio av tio människor har nu tillgång till el, den extrema fattigdomen har halverats på 20 år och i princip alla flickor börjar idag förskolan. Utvecklingen visar att världen blir bättre.

”Ger förutsättningar för människor att hjälpa sig själva.”

Det har bland annat skett med hjälp av ökad tillgång till el, vatten, toalett och telefoni, grundläggande infrastruktur som ger förutsättningar för människor att hjälpa sig själva. Det har skett genom billigare och enklare teknik, med utbildning och ingenjörskap. Och det var vid den tidpunkten som det slog mig, det är så jag kan förbättra världen, som ingenjör.

800 miljoner i extrem fattigdom

Det är nämligen långt ifrån klart. Även om otrolig utveckling har skett de senaste åren så lever fortfarande mer än 800 miljoner människor i extrem fattigdom, under $1.90 om dagen. Nästan lika många saknar tillgång till elektricitet och 2,2 miljarder människor har inte tillgång till rent dricksvatten.

Vi kan aldrig acceptera det orimliga i att folk som du och jag saknar grundläggande resurser för att utveckla sitt eget liv. Det behövs fler ingenjörer för att lösa de problem som finns, och vi har mycket kvar att göra.

Det är min motivation

Allt detta inspirerar och motiverar mig nu otroligt mycket. Att ta mig an så stora och komplexa problem med vetskapen om att de går att lösa. Precis därför läser jag till ingenjör. Precis därför engagerar jag mig för att göra världen bättre inom organisationer som Ingenjörer utan gränser.

”Världen blir bättre, men den brinner fortfarande.”

Att även se företag som vill vara ledande i global utveckling gör mig än mer motiverad, och när jag nu tar examen till sommaren kommer jag att söka mig till de företag som visar hur de agerar i vår tids stora utmaningar. Gör det du också.

Det är upp till vår generation

Världen blir bättre, men den brinner fortfarande. Nu är det upp till vår generation att skapa en bättre framtid för människan på vår planet. För mig är det nu tydligt att det inte bara är möjligt att vara ingenjör för att lösa mänsklighetens utmaningar, det är nödvändigt.

Next article