Start » Inkludering » Hur skapar vi ett jämställt samhälle?
Inkludering

Hur skapar vi ett jämställt samhälle?

Ida Östensson
Ida Östensson
Ida Östensson Foto: Robin Danehav

Det är år 2018 och kvinnor tjänar fortfarande mindre än vad män gör. Kvinnor ­utför mer obetalt hemarbete.

Endast nio procent av alla vd:s i Sverige är kvinnor. Det sker cirka 100 våldtäkter om dagen. Det här är bara ett fåtal exempel på hur mycket mer vi behöver göra.

Börjat skapa förändring

– Vi har fortfarande inte nått något av våra jämställdhetspolitiska mål. Sverige må vara ett av de mest jämställda länder i världen, men har trots det långt kvar för att kunna få kalla sig ett jämställt land, menar Ida Östensson på Make Equal.

Varför vi inte har kommit längre kan förklaras med att genom historien är det kvinnor som har engagerat sig i frågan, det är kvinnorna som, bland annat, har sett till att vi har en barnomsorg, kvinnlig ­rösträtt och rätten att jobba.

”Allt fler börjar förstå att ett jämställt samhälle gynnar alla”

– Men det är fortfarande männen som sätter lönerna, som rekryterar till mansdominerade bolag och det är nästan uteslutande män som står för det sexuella våldet. Därför har vi inte tagit nästa steg. Men männen är på gång nu, allt fler börjar förstå att ett jämställt samhälle gynnar alla och har därför börjat skapa ­förändring.

Alla måste vara med

Alla har inte insyn i den ­existerande ojämställdheten som fortfarande finns i samhället.

”En stor utmaning är att få ut information”

– En stor utmaning är att få ut information så att alla förstår jämställdhetsproblematiken som finns i vårt land. #Metoo synliggjorde hur utbrett det sexuella våldet är och nu har många människor börjat agera. Nästa utmaning är att få ut metoder och verktyg, det vill säga hur man själv kan vara med och ­bidra till en förändring.

Det är först när alla är med i ­förändringen som vi kan skapa ett mer jämställt samhälle. Till dess hoppas Ida Östensson på att alltfler inser att alla är vinnare i ett jämställt samhälle och använder de resurser de har för att påverka och lyfta ­frågan i sina sammanhang.

Jobba mer globalt

– Om du är chef kan du se till att ni har tydliga rutiner, kartlägger nuläget samt inför en aktiv nolltolerans mot sexuella trakasserier och annan diskriminering. Är du med i en förening kan du se till att ta upp vikten av detta med styrelsen och se till att ni alla utbildas. Det finns många sätt att påverka.

Inom den närmsta framtiden kommer vi ha nått längre kring könsfördelningen. Med hjälp av internet kommer vi jobba mer globalt, samverka och dela med oss av ­gemensamma problem och ­lösningar.

– Och vi kommer såklart ha väldigt många fler män som engagerar sig!

Nästa artikel