Skip to main content
Start » Inkludering » De mänskliga rättigheterna måste sitta i ryggmärgen
Inkludering

De mänskliga rättigheterna måste sitta i ryggmärgen

Salah Haghgo
Salah Haghgo
Salah Haghgo Foto: Olof Holdar

Salah Haghgo kom till Sverige som ung politisk flykting för tjugofem år sedan. Hans upplevelse av svensk ­integrationspolitik är att det är mer prat än handling.

Salah tycker att orden många ­gånger används för att fiska ­röster ­i stället för att leda till verklig ­handling och det är bara i handling man kan ­skapa ett inkluderande ­samhälle.

Jobba mer med inkludering

– Dessutom så feltolkas ofta ­begrepp som integration och mångfald, ­vilket visar att man egentligen inte förstått innebörden av de olika ­begreppen. Mångfald omfamnar så mycket mer än exempelvis etnicitet. Det handlar om att de mänskliga rättigheterna ska gälla för alla oberoende av hudfärg, ­sexuell ­läggning, förmågor och ­annat. Han anser också att vi måste ­börja jobba mer med inkludering istället för integration.

”Ett samhälle som bygger på mänskliga rättigheter blir automatiskt inkluderande”

– Ett samhälle som bygger på mänskliga rättigheter blir automatiskt ett inkluderande samhälle, där vi tar hand om varandra och alla får plats. Politiker måste börja markera att ett inkluderande samhälle är viktigt och ge förutsättningar för det. Ett exempel på hur det kan ske är genom ­upphandlingsinstrumentet.

Jobbar heltid idag

– Vissa kommuner har redan börjat lägga till sociala klausuler som innebär att den som lägger anbud i upphandlingen måste åta sig att anställa x antal funktionsnedsatta, hbtq-personer och/eller nyanlända etcetera.

Salah Haghgo är själv ett bra ­exempel på hur fel det kan bli när de principerna inte sitter i ryggmärgen. När han drabbades som värst av den posttraumatiska ­stressen efter krig och tortyr erbjöds han gång på gång att bli förtidspensionerad.

”Jag ville verkligen fortsätta att bidra med det jag kan och kämpade emot.”

– Och jag hade just fyllt trettio år!  Men jag ville verkligen fortsätta att bidra med det jag kan och kämpade emot. Och idag jobbar jag ­heltid på Jobbtorget och bidrar till att ­hundratals hittar jobb där de kan bidra. Hade jag sagt ja till att förtidspensionera mig hade jag bara blivit en belastning för samhället, nu är jag istället en tillgång. Så, det beror mycket på hur samhället ser på en.

”Vad är en svensk värdering”

Han vill även kommentera ett ­begrepp som just nu förekommer flitigt i de politiska samtalen, ­nämligen ”svenska värderingar”.

– Vad är en svensk värdering? En värdering betyder ingenting innan den omsätts i handling, och det är ju våra handlingar vi ska dömas ­efter, för det är de som påverkar både oss själva och andra, ­konstaterar Salah Haghgo.

Next article