Start » Infrastruktur » Vatten direkt ur kranen är ingen självklarhet
Infrastruktur

Vatten direkt ur kranen är ingen självklarhet

För att vårt dricksvatten ska kunna tas för givet även i framtiden krävs stora investeringar. Idag görs inte tillräckligt.

Självklart med vatten?

Rent vatten direkt ur kranen, en självklarhet många av oss svenskar tar för givet. Idag försörjs majoriteten av vår befolkning av en allmän, kommunal vatten- och avloppsinfrastruktur som länge klarat av att hålla den svenska befolkningen nöjd över tillgängliga vattentjänster. 

– Den infrastruktur vi har byggdes i stort sett upp i mitten av 1900-talet med hjälp av statsbidrag. I takt med att befolkningen har ökat har infrastrukturen byggts ut, samtidigt som befintligt bestånd kräver underhåll. Det här innebär att det årligen krävs stora investeringar i vårt VA-nät, säger Anna Linusson, vd för Svenskt Vatten.

”En ökning med 35 procent årligen alltså.”

Det är just de stora investeringar som krävs som också sätter ljus på att våra vattentjänster kanske inte är så självklara och givna. Idag investeras 12 miljarder i VA-nätet, investeringar som ska täcka behovet av ersättning av befintlig infrastruktur, anpassning av strängare krav och klimatförändringar men också utbyggnad. Beräkningar visar dock att för att leva upp till den standard vi idag blivit vana vid krävs snarare 15-18 miljarder per år, under en tidsperiod på 20 år. En ökning med 35 procent årligen alltså.

Fördubblade taxor

– Vi ser redan idag att VA-organisationerna inte kan leva upp till dagens behov. Om inget görs idag kommer vi inom en inte alltför avlägsen framtid få svårt att upprätthålla funktionen i våra system, säger Anna Linusson.  

Investeringar i VA-nätet kräver finansiering. I Sverige är vatten billigt, men Anna Linusson menar att våra vattentaxor kommer att behöva höjas; uppskattningar visar på ett behov av en fördubbling av dagens taxor. Höjningen är dock rimlig och sker från låga nivåer sett ur ett internationellt perspektiv.

”För 70 år sedan var inte detta självklart”

– Vi måste börja betrakta VA-frågan som den viktiga fråga den är; vi vill ju alla se att avloppsvattnet fortsätter att renas på samma nivå som idag, att vi kan få rent vatten ur kran samt att vi ska kunna bada i våra sjöar. För 70 år sedan var inte detta självklart och om vi inte gör något nu kommer det inte heller att vara självklart i framtiden, avslutar Anna Linusson. 

Nästa artikel